Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1001
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Paes, Kadri;Raudsaar, Mervi;Mets, Tõnis
Title: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – outcomes of societal meaning in Estonia
Other Title: Globalios verslumo stebėsenos tyrimas : Estijos rezultatų reikšmė visuomenei
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2015, nr. 74, p. 103-120
Date: 2015
Keywords: Verslumas;Socialinė verslininkystė;Globali verslumo stebėsena;Visuomeninė verslininkystė;Entrepreneurship;Social entrepreneurship;Global Entrepreneurship Monitor (GEM);Societal entrepreneurship
Abstract: Šiame straipsnyje apžvelgiamas besikeičiantis požiūris į verslumą, šio reiškinio paradigmas bei su šia sritimi susijusius tyrimus. Istoriškai verslumas buvo suprantamas kaip vieno žmogaus pelninga veikla rizikuojant asmeniniu turtu. Tačiau modernioji reikšmė yra daug platesnė. Šiuolaikinė verslininkystė apima ne tik pelno siekimą, bet ir galimybes spręsti socialines bei visuomenines problemas, siekiant socialinės naudos. Straipsnyje pateikiami tyrimo duomenys apie socialinės verslininkystės veiklą Estijoje, o šiam tyrimui atlikti buvo naudojama Globalios verslumo stebėsenos (GVS) tyrimo metodika. 2012 m. GVS tyrimas parodė, kad Estijos gyventojų įsitraukimas į socialinį verslumą (26,2 proc.) yra dvigubai didesnis nei į tradicinę verslininkystę.
This article looks at the changing notion and paradigm of entrepreneurship and related research. Though previously “entrepreneurship” referred to a profitable action while risking one’s personal property, the modern connotation is much broader. The contemporary view is not just about profit orientation but also focuses on exploiting entrepreneurial opportunities for the sake of solving social and societal problems, and therefore, achieving social benefit. The paper presents the results of measuring social entrepreneurial activities in Estonia using the GEM survey methodology. The GEM 2012 study demonstrated that the involvement in social entrepreneurship among the Estonian population (26.2%) is nearly twice as high as the involvement in “mainstream” entrepreneurship.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1001
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.2335.8750.2015.74.7
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1001
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2015, nr. 74

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

296
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

296
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.