Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100006
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Grigaravičiūtė, Sandra
Title: „Imti į savo rankas tremtinių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos Tarybos ir Minsko lietuvių organizacijų veikla 1918 metais
Other Title: "To take the return of deportees to Lithuania into their hands": activities of the Council of Lithuania and Minsk Lithuanian organisations in 1918
Is part of: Parlamento studijos : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka., 2018, Nr. 24
Extent: p. 123-159
Date: 2018
Keywords: Lietuvos Taryba;Lietuvos Tarybos Tremtinių ir belaisvių komisija;Minsko lietuvių taryba;Minsko komisija;Aleksandras Stulginskis;Jurgis Šaulys;Pijus Mičiulis;Council of Lithuania;Commission for the Return of Deportees and Prisoners of the Council of Lithuania;Minsk Lithuanian Council;Minsk Commission;Aleksandras Stulginskis;Jurgis Šaulys;Pijus Mičiulis
Abstract: Straipsnyje atskleidžiamos sutelktos Lietuvos Tarybos prezidiumo, Lietuvos Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos ir Minsko lietuvių organizacijų pastangos 1918 m. vasario-gruodžio mėnesiais organizuoti ir koordinuoti tremtinių bei pabėgėlių grįžimų į Lietuvę iš Rusijos, Baltarusijos Liaudies Respublikos teritorijos, Ukrainos, taip pat rūpintis jų šelpimu, apgyvendinimu, reikiamų dokumentų (liudijimų, pasų) išdavimu. Tyrimas apima laikotarpį nuo 1918 m. vasario 21 d. iki gruodžio 13 d., t. y. nuo Minsko lietuvių tarybos susirinkimo, kuriame iškelta būtinybė rūpintis tremtinių ir pabėgėlių grįžimu į tėvynę, iki Minsko komisijos tremtiniams Lietuvon grąžinti (trumpiau - Minsko komisija) turto perdavimo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Tremtinių grąžinimo skyriui akto pasirašymo datos. Tyrimas atskleidžia Lietuvos Tarybos prezidiumo, Lietuvos Įteikta 2018 m. vasario 15 d. tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos veiklą organizuojant grąžinimą ir grąžinant lietuvių tremtinius ir pabėgėlius iš teritorijų, užimtų Vokietijos kariuomenės 1918 m. vasario-kovo mėnesiais į rytus nuo Oberosto, Lietuvos Tarybos įgaliotinių (Minske ir kituose baltarusių gyvenamuose miestuose) paskyrimą ir veiklą, Minsko lietuvių tarybos sudėtį ir veiklą 1918 m. vasario-balandžio mėnesiais, ryšius su Lietuvos Taryba, Minsko komisijos sudėtį, veiklą ir atsiskaitymą už ją, grįžus į Lietuvą
The article sets out to analyse the joint activities of the Presidium of the Council of Lithuania, the Commission for the Return of Deportees and Prisoners of the Council of Lithuania and Minsk Lithuanian or-ganisations in February-December 1918, the organisation and coordination of the repatriation of deportees and refugees to Lithuania from Russia, the territory of the Belarusian People's Republic and Ukraine, the provision of relief and accommoda-tion for them and the issue of the reąuired documents (certificates, passports). The research covers the period from 21 Febru-ary 1918 to 13 December 1918, i.e. from the gathering of the Minsk Lithuanian Council which brought fonvard the neces-sity to take care of the return of deportees and refugees to the homeland to the date of signature of the deed of transfer of the property of the Minsk Commission to the Department for the Return of Deportees under the Lithuanian Ministry of the In-terior. The study reveals the activities un-dertaken by the Presidium of the Council of Lithuania and the Commission for the Return of Deportees and Prisoners of the Council of Lithuania in organising the return and bringing Lithuanian deportees and refugees from the territories occupied by the German army in February-March 1918 eastwards of Ober Ost, the appoint-ment and activities of the authorised rep-resentatives of the Council of Lithuania (in Minsk and other cities inhabited by Belarusians), the composition and activities of the Minsk Lithuanian Council in February-April 1918, contacts vvith the Council of Lithuania, the composition and activities of the Minsk Commission for the Return of Deportees to Lithuania (also re ferred to as the Minsk Commission) and the reporting on its activities upon return to Lithuania
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/100006
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

6
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.