Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1000
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kristovska, Ineta;Katane, Irena;Katana, Gita
Title: The support and promotion of the staff competitiveness development in modern enterprise
Other Title: Personalo konkurencingumo vystymo palaikymas ir skatinimas modernioje įmonėje
Date: 2013
Keywords: Career counselling;Mentoring;Model;Staff competitiveness;Staff management;System of support and promotion;Karjeros konsultavimas;Mentoriavimas;Modelis;Personalo konkurencingumas;Personalo valdymas;Palaikymo ir skatinimo sistema
Abstract: The aim of the article is to make public the results of theoretical and empirical research, the model “System of promotion and support for the development of specialist’s competitiveness in an enterprise (organisation)” and its expertise results. The article surveys the basis of the concept of staff ’s competitiveness, a special place given to the description of the designed model, the aim of which is to provide the support and promotion of the staff ’s competitiveness in an enterprise, as well as the analysis and assessment of results obtained during the expertise of the model. The designed model as such is a system of cooperation that contains four basic components of the interaction.
Dėl globalizacijos ir integracijos procesų šiomis dienomis kyla neišvengiamas poreikis visuomenei siekiant užtikrinti ekonominės aplinkos stabilumą bei konkurencingumą nuolat besikeičiančiomis aplinkybėmis. Kiekvienos valstybės konkurencingumas ir jos ekonomika didele dalimi priklauso nuo verslo įmonių konkurencingumo, o verslo įmonių konkurencingumui poveikį daro įmonės darbuotojų konkurencingumas.Šiais laikais asmenybės ir personalo konkurencingumo paradigma keičiasi. Anksčiau vyravusi šios paradigmos nuostata grindžiama biologiniu konkurencingumo principu. Įsivyravus naujiems požiūriams ir nuostatoms teigiama, kad konkurencingas personalas – tai asmenybės ir tam tikros srities ekspertai, kurie nuolat tobulėja, randa partnerių potencialių konkurentų tarpe ir yra paklausūs rinkoje. Ne tik sėkmė lemia konkurencingumą, o taip pat ir gebėjimas įveikti krizes, gebėjimas rasti vidinį potencialą tobulėjimui ir atrasti šiomis dienomis teikiamas galimybes profesinėje aplinkoje bei gebėjimas matyti ateities karjeros perspektyvas. Personalo konkurencingumo vystymas aktualus ne tik verslo įmonėms, bet ir patiems darbuotojams, siekiant suderinti asmeninius karjeros tikslus su įmonės veiklos plėtra. Atsižvelgiant į tai, verslo įmonių siekis tampa sukurti aplinką, skatinančią personalo konkurencingumą.Straipsnyje pateikiami teorinių ir empirinių tyrimų rezultatai. Straipsnyje pagrinde apžvelgiama personalo konkurencingumo koncepcija, ypatingas dėmesys skiriamas modeliui, kuris atskleidžia personalo konkurencingumo palaikymo ir skatinimo aspektus įmonėje (organizacijoje). Pateikiama modelio analizės ir vertinimo rezultatai. Analizuojamą modelį sudaro keturi pagrindiniai tarpusavyje sąveikaujantys komponentai. Remiantis personalo konkurencingumo skatinimo teorinėmis sąvokomis, teoriniu pagrindimu ir pateikiamu modeliu, galima daryti išvadą, kad įmonėje turi būti vykdomas: personalo valdymas, konsultavimas karjeros klausimais bei konsultavimas susijęs su tiesioginiu darbu. Šios trys veiklos gali būti vykdomos įvairiomis formomis, papildant viena kitą. Siekiant užtikrinti darbuotojo konkurencingumo vystymąsi, pats asmuo turi būti pasiruošęs pokyčiams bei atviras bendradarbiavimui įmonėje.Kompetentingumo ir nepriklausomų ekspertų vertinimas rodo, kad šio modelio privalumas yra tas, kad modelis yra suderintas su jo koncepcijos tikslu; yra reali galimybė sukurti sistemą skirtą remti ir skatinti personalo konkurencingumą įmonėje (organizacijoje), užtikrinant bendradarbiavimą ir komandinį darbą tarp darbuotojų dirbančių skirtingose sferose ir užimančių skirtingo lygmens pareigas; modelio universalumas ir pritaikomumas galimas skirtingose organizacijose ir įmonėse, vykdant personalo valdymą, konsultavimą karjeros klausimais bei mentoriavimą.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1000
http://dx.doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.66.3
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1000
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 66

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.