Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/152904
Now showing 1 - 10 of 19
 • Publication
  Empirinių modelių panaudojimas dirvožemių erozingumo įvertinimui Lietuvoje
  [Application of empirical models for assessing the erodibility of Lithuanian soils]
  research article ; ; ;
  Žemės ūkio mokslai. , T. 17, Nr. 3-4 (2010), p. 69-78
  The rainfall and runoff erosivity indices R were calculated using the data on precipitation and its intensity in 1992–2007, collected by Laukuva, Lazdijai and Utena weather stations of the Lithuanian Hydrometeorological Service, as well as data on soil structure and permeability in selected representative locations, obtained from other institutions. The Žemaitija Upland rainfall erosivity index R is 41.9, Baltic Southeastern Upland 45.7, Baltic Eastern Upland 48.5, the Lithuanian average being 45.4 ± 3.3. Soil erodibility coefficients (K) were calculated for soils of various texture in different zones of Lithuania, using the soil maps of the tested representative objects, available data on soil texture and humus content, and the USLE model algorithms. The lowest soil erodibility coefficients (K) were calculated for sands of the Baltic Southeast Upland (0.02) and the highest for silty soils of the Middle Lithuanian heavier texture (0.59). The slope length and gradient (LS) coefficients were calculated using the RUSLE or USLE equations: gradients and lengths of eroded slopes were determined using hypsometric maps or measured at site. Data collected by the Kaltinėnai Experimental Station of LRCAF on erosion intensity in areas under different crops were used for calculating the plant impact coefficients (C). The C value for black fallow was found to be 1, for hilled crops 0.87, for spring cereals 0.37, winter cereals 0.09, and perennial grasses 0.0004. We recommend to group the lands of a land user according to erosion intensity into five groups: a) completely affected by erosion (>70% of soils eroded); b) eroded areas prevail (51– 70%); c) erosion is largely spread (31–50%); d) erosion is moderately spread (16–30%); e) erosion is little spread (up to 15%).
    45
 • research article ; ; ;
  Rekomendacijos žemdirbystei. , 2010 (2010), p. 10-12
  Kritulių ir vandens srautų sukeliama erozija mažina dirvožemio derlingumą ir nunešamomis suspensinėmis dirvožemio dalelėmis, organiniais junginiais bei maisto medžiagomis užteršia vandens telkinius. Planuojant ir vykdant gamybą, svarbu žinoti galimų nuostolių ir daromos žalos kiekybinę charakteristiką. Žemėnaudų eroduojamumo duomenų reikia ir taikant apsaugines priemones, jas pagrindžiant ekonominiu bei ekologiniu atžvilgiu.
    29
 • journal article ;
  Mano ūkis. , 2010, Nr. 6 (birželis), p. 49-51
    35
 • research article ; ; ;
  Rekomendacijos žemdirbystei. , 2010 (2010), p. 7-9
  Pastaruoju metu, nustatant erozijos intensyvumą ir numatant antierozines priemones, dažniausiai vadovaujamasi šlaito nuolydžio laipsniais. Tačiau daugumai žemdirbių, o neretai net ir žemės ūkio specialistams, sunkoka be prietaisų tiksliai nustatyti atskirų kalvų nuolydžio laipsnį. Tuo labiau, kad ir kai kurios pasitaikančios kalvos įviriomis kryptimis nėra vienodo statumo, tarp eroduotų dirvožemių pasitaiko ir mažesnių plotelių kitų dirvožemių, o žemdirbiams skirtų hipsometrinių žemėlapių dar nėra sukurta.
    53
 • Publication
  Nitrogen load assessment and pollution mitigation measures in the Dovine watershed
  [Azoto išplovimo įvertinimas ir taršos mažinimo priemonės Dovinės baseine]
  research article ; ;
  Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2007, Vol. 53, nr. 2, p. 37-42
  Assessment of diffuse nitrogen pollution in the Dovinė watershed is performed by analysing agricultural activity in the Dovinė watershed and applying nitrogen leaching coefficients determined in the watershed analogues where comprehensive monitoring is performed. In the Dovinė watershed, the determined total nitrogen load makes up 473.8 tonnes per year. Nitrogen leaching due to farming activity is 5.56 kg N ha–1. In the paper, there are presented nitrogen leaching mitigation measures, which are most reasonable for southern Lithuania. The most effective measures are the ones that could be applied on a bigger part of the watershed, e. g., balanced fertilisation would reduce nitrogen load by 7.95%, reduced soil tillage by 16.6%. The total effectiveness of all the discussed measures for the entire watershed is 36.4%.
    31
 • Publication
  Sumažinto žemės dirbimo poveikis dirvožemio vandens atsargoms ir nitratų azoto išplovai
  [Impact of reduced land tillage on soil humidity and leaching of nitrate nitrogen]
  research article ; ; ; ;
  Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 32 (52) (2007), p. 5-15
  The article discusses the research data of soil humidity, runoff and leaching of nitrate nitrogen from the areas in which the systems of reduced land tillage are used. The experiments were carried out in Pikeliai site established in the fields of the Field Experiment Department of WMI of LUA, Kėdainiai district and in Dotnuva site, established in the plots of LIA. The traditional, reduced tillage, late ploughing and direct drilling (rows into which seeds are incorporated are loosened during drilling) systems were investigated. In both sites soil humidity was determined (by weight method). Drainage runoff was measured and nitrate nitrogen leaching was determined in Pikeliai site. In the majority of cases of changing the traditional soil tillage system with more extensive land tillage systems the soil humidity was lower. In the surface (0–20 cm) layer of Dotnuva site statistically reliable difference (Ff >Ft) was established in autumn and in Pikeliai site the same was established in summer and autumn. The nitrate runoff during the year of insufficient humidity was slightly higher compared with the year of sufficient humidity – 10,6–20,3 and 8,1–18,1 kg ha-1 respectively. The mean runoff reduction in the year of insufficient humidity during the research period was 33 % (p-0,05) (traditional and reduced land tillage variants compared).
    43
 • Publication
  Požeminio ir drenažo vandens užterštumas azoto junginiais tvartų teritorijose
  [Analysis of investigations on underdwater and drainage water pollution with nitrogen compounds on farms implementing EU nitrate directive]
  research article ;
  Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 32 (52) (2007), p. 80-87
  The data of underwater and drainage water pollution with total nitrogen in barn territories reflect the impact of animal husbandry farms on water bodies. The concentrations of total nitrogen in underdwater and drainage water were analysed in the barn territories of the farms with >750 and 150-200 LU. The concentrations of total nitrogen in underdwater were analysed in the barn territory of a farm with 20-30 LU. Fairly reliable relationship was established between the concentrations of total nitrogen in underdwater and drainage water. Determination coefficient R2 = 0.86, when barn territories are with 150-200 LU and R2 = 0.76, when >750 SGV. More reliable relationship was achieved between drainage runoff and the annual amount of precipitation compared with the relationship between the annual drainage runoff and vegetation period precipitation. Determination coefficients (R2) are 0.68 and 0.57 respectively. The tendencies of higher or lower reliability of increased total nitrogen concentrations in underdwater and drainage water in all investigated barn territories were established during the period of 2002–2007. Keeping large herds in one territory (over 750 LU) results in much higher pollution of underwater per 1 SGV, compared with keeping smaller herds in one place. The amount of total nitrogen per 150-200 and 20–30 SGV was 11-34 % lower compared with a barn territory of >750 LU respectively in 2002-2007. With an increase of animal numbers in herds the area of a barn territory per 1 LU increases as well (4.3-5.1 times).
    56
 • conference paper ; ;
  Ūkininkavimo sistemos ir aplinkos kokybė: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta profesoriaus Petro Vasinausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti : programa ir pranešimų santraukos. Akademija [Kaunas], 2006, p. 29
    34
 • Publication
  The influence of reduced tillage on water regime and nutrient leaching in a loamy soil
  [Supaprastinto žemės dirbimo įtaka vandens režimui ir nitratų išsiplovimui priemolio dirvožemyje]
  research article ; ;
  Žemdirbystė. , T. 93, Nr. 4 (2006), p. 130-145
  The effect of tillage technologies and terms on soil moisture regime and nitrate leaching was studied in field trials carried out on 0.76-1.36-ha fields. The study site was arranged in Pikeliai village (Kėdainiai district). The soil prevailing in the study site is Endocalcari – Endohypogleic Cambisol, sandy light loam and sandy loam on deeper layers of sandy loam and sandy light loam. The arable horizon contains sandy light loam, which is characteristic of the soils prevailing in the Middle Lithuania Plain. Average annual soil moisture content at the 0-20 cm depth during the period 2000-2005 was the highest in the treatments, where fields had been ploughed. In the fields ploughed early in autumn, average soil moisture was 25.0 mm, variation coefficient 0.29, while in treatments ploughed late in autumn average soil moisture was 24.3 mm, variation coefficient 0.28. Lower soil moisture was in reduced tillage treatment, where average soil moisture was 23.6 mm, variation coefficient 0.27. Having summarized the study results of drainage run-off that ultimately affects nitrogen leaching, it was determined that the impact of soil cultivation time on the run-off coefficient was more significant under the conditions of run-off formation during the snow thaw period in winter. In the winter of 2005, the run-off coefficient was 2.17 in the treatment ploughed early in autumn and 1.59 in the treatment ploughed late in autumn. During the study period (2000-2005) nitrogen leaching was the highest in the treatment, where fields had been ploughed early in autumn. In this treatment total leaching for the 2000-2005 period amounted to 148 kg N ha-1. The lowest leaching (98.0 kg N ha-1) was in the treatment, where fields were ploughed late in autumn. In reduced tillage, leaching amounted to 103 kg N ha-1[...]
    35
 • conference paper ; ;
  Ūkininkavimo sistemos ir aplinkos kokybė: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta profesoriaus Petro Vasinausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti : programa ir pranešimų santraukos. Akademija [Kaunas], 2006, p. 15–16
    34