Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/155107
Now showing 1 - 2 of 2
 • Project
  Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas: mokyklos bendruomenę įgalinančių veiksnių paieška (GALIA)
  Kokybiškas švietimas – vienas iš visuomenės ir žmogaus gerovės sričių, dėl kurio šiuo metu plačiai diskutuojama. Lietuvoje fiksuojami mokinių pasiekimų atotrūkiai priklausomai nuo socialinio ekonominio kultūrinio konteksto ir mokslinės literatūros įžvalgos apie šių mokinių patiriamus mokymosi sunkumus (menką akademinės sėkmės patyrimo galimybę, mažiau pozityvias mokytojų nuostatas, socialinės sąveikos problemas) iškėlė šio projekto idėją – pateikti tyrimo duomenimis pagrįstas rekomendacijas, kaip įgalinti mokyklų bendruomenes sukurti mokymuisi palankią aplinką, kurioje kiekvienas mokinys pasiektų mokymosi pažangą.
    12
 • Project
  Pasitikėjimo vadovu reikšmė darbuotojų veiklos efektyvumui Lietuvoje
  Šiandien rinka tampa vis konkurencingesnė daugėja naujų technologijų bei inovacijų. Tobulėjant technologijoms ir didėjant konkurencijai rinkoje ypatingą svarbą įgauna darbuotojų veiklos efektyvumas, tai yra, pranašumą rinkoje įgyja tos įmonės, kurios efektyviausiai organizuoja darbuotojų veiklą. Šio projekto pagrindinis tikslas yra atlikti tyrimą, kurio metu būtų siekiama išsiaiškinti ar pasitikėjimas savo tiesioginiu vadovu susijęs su darbuotojų veiklos efektyvumu. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais bus galima atsakyti į klausimą, ar pasitikėjimas tiesioginiu vadovu yra susijęs su darbuotojų veiklos efektyvumu. Psichosocialinių veiksnių, susijusių su darbuotojų veiklos efektyvumu, įvardinimas leidžia tikslingiau, efektyviau organizuoti vadovo-darbuotojų sąveiką, išnaudoti vadovavimo, vadovo elgesio.
    4