etd.page.titleprefix
Klaipėdos regiono medienos pramonės mažų ir vidutinių įmonių grupės strategijos formavimas

No Thumbnail Available
Date
2009-04-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dabartinė ekonominė situacija pasaulyje ir Lietuvos įmonių veikla tarptautinėje rinkoje reikalauja greitos orientacijos ir gebėjimo racionaliai spręsti įmonėse iškilusias problemas. Tinkamas strategijos pasirinkimas garantuoja įmonei išlikimą sunkiomis konkurencingomis sąlygomis. Taip pat įmonės strategijos kūrimas ekonominio sąstingio metu yra puikus metas vadovams taisyti klaidas, įvertinti visas strategines alternatyvas ir galbūt ryžtis esminiams pokyčiams. Akivaizdu, kad strateginis planavimas ir valdymas šiandien yra labai aktuali tema didžiajai daugumai Lietuvos įmonių. Darbo tyrimo objektas - Klaipėdos regiono medienos pramonės, išskyrus baldus, mažų ir vidutinių įmonių strateginio formavimo procesas.
The current world economic situation and Lithuanian companies playing in the international market require quick orientation and ability to solve rationally all the problems that the enterprises face. The proper choice of the strategy ensures the survival of the company in difficult competitive conditions. Strategy formation process during the economic stagnation is also a great time for company leaders to fix and correct mistakes, evaluate all strategic alternatives and perhaps to decide for major changes. It is clear that strategic planning and management today is a topical theme for most Lithuanian companies. The object of study is strategic formation process of Klaipeda region wood industry’s (except furniture) small and medium-sized enterprises.
Description
Keywords
strateginis valdymas, strategijos formavimas, starteginis planavimas, strategic planning, strategic management, strategic formation process
Citation