Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99892
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Biofizika / Biophysics (N011)
Author(s): Jakštys, Baltramiejus
Supervisor: Šatkauskas, Saulius
Title: Ląstelių membranos pralaidumo, mažų molekulių išnašos efektyvumo ir ląstelių gyvybingumo po elektroporacijos tyrimai
Other Title: Investigation of cell membrane permeability, efflux of small intracellular molecules and cell viability after electroporation
Extent: 179 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 29-Aug-2019
Keywords: Elektroporacija;Bleomicino elektropernaša;Ląstelių gyvybingumas;ATP išnaša;Kalceino išnaša;Electroporation;Bleomycin electrotransfer;Cell viability;ATP extraction;Calcein extraction
Abstract: Naudojant aukšto stiprio trumpus elektrinius impulsus galima pralaidinti ląstelių plazminę membraną. Šis procesas yra vadinamas elektroporacija ir taikomas vėžinių susirgimų gydymui. Vis dėlto tiksliai nėra žinoma, kurie ląstelėse po elektroporacijos vykstantys pakitimai yra esminiai, nulemiant ląstelių gyvybingumo mažėjimą. Gauti rezultatai rodo, kad ląstelės išlieka apgaubtos membrana net ir po itin stiprių elektrinių impulsų poveikio. Vien elektriniais laukais paveiktos ląstelės žūva per 24 valandas, tuo tarpu po bleomicino elektropernašos ląstelių žūtis trunka iki 72 valandų. Viduląstelinių medžiagų ištekėjimas, vertintas pagal kalceino ištekėjimą iš kalceinu užpildytų ląstelių, buvo efektyvesnis, kai tas pats energijos kiekis sistemai buvo suteiktas per trumpesnį laiką. Kita vertus, šios sąlygos stipriau pakenkė ir ląstelių gyvybingumui. Įvertinus viduląstelinio ATP ištekėjimą iš ląstelių nustatyta, kad ATP kiekio sumažėjimas nėra esminis veiksnys, mažinantis ląstelių gyvybingumą po elektroporacijos. Remiantis rezultatais ląstelių žūtis po elektroporacijos suskirstyta į du etapus: ankstyvąjį, vykstantį dėl negrįžtamų elektroporų susidarymo, ir vėlesnįjį, pasireiškiantį dėl antrinių procesų indukavimo ląstelėse. Apibendrinant, šios disertacijos pagalba pasiektas gilesnis supratimas apie ląstelių žūtį po poveikio elektriniais laukais. Šiais rezultatais bus remiamasi planuojant ateities tyrimus, analizuosiančius imuninio atsako formavimąsi po negrįžtamos elektroporacijos.
It is possible to permeabilize cell membrane using short high-voltage electric pulses. This process is called electroporation and is used for cancer treatment. However, it is not known which electroporation induced changes are essential for cell viability decrease post electroporation. The results show that cells remain enclosed with membrane even after strong electric pulses. Cell death after treatment with electric field alone happens within 24 hours, and after treatment with electric field and bleomycin it takes up to 72 hours. Release of intracellular molecules, evaluated as calcein leakage from calcein loaded cells, was more effective when the same amount of energy was delivered to the system in shorter time. However, cell viability also decreases more in these conditions. Evaluation of intracellular ATP leakage from the cells allowed to draw a conclusion that ATP loss after electroporation was not an essential factor in cell viability decrease after electroporation. Based on the results, cell death after electroporation was divided to two stages: in the first stage, cell death happens due to irreversible electropore formation, and in the late stage – due to secondary processes. In conclusion, this thesis gives a deeper insight into cell death after electric field treatment. These results will be employed in the planning of the future studies that will analyze the formation of immune response after irreversible electroporation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99892
Appears in Collections:2019 m. (GMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

188
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

100
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.