Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99890
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlivis, Edgaras-
dc.contributor.authorDementavičiūtė-Stankuvienė, Deimantė-
dc.date.accessioned2019-08-28T08:31:31Z-
dc.date.available2019-08-28T08:31:31Z-
dc.date.issued2019-09-20-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/99890-
dc.description.abstractIn the dissertation the change in the representation of the national hero in the Soviet and post-Soviet Lithuanian drama theatre applying theories of archetypes (C. G. Jung's archetypes and diagram of mythological journey of archetypal hero by J. Cambell) and post-colonialism is analysed. The object of the research – national dramaturgy staging in the Soviet and post-Soviet Lithuanian drama theatre (based on the most typical cases of revealing the change of the national hero's theatrical representation). The interconnection of these two different methodologies in the analysis of performances has become the biggest challenge and the main aspect of the originality of the work. The work looks at the situation of national dramaturgy in Soviet and independent Lithuanian theatre. For this purpose, a list of the performances staged at the Lithuanian drama theatre under the dramas of Lithuanian writers was created, covering the period of 1940-2018. The representation of national heroes highlights the identity of the nation and its representation in (post)Soviet discourse. The first chapter defines the theoretical concept of the hero archetype and it also defines the links between the hero's archetype and post-colonialism, and highlights the features of the post-colonial hero. The second chapter is dedicated to the analysis of the representation of national heroes in the Lithuanian theatre of the Soviet era, it analyses how national heroes were depicted on the theatre scene as Lithuania survived the Russian occupation (the focus is on theatre from the 7th to the 9th decade). The third chapter analyses how representation of national hero has changed in post-Soviet context compared to the Soviet theatre, and what form the heroism concept has gained.en
dc.description.abstractDisertacijoje analizuojama nacionalinio herojaus reprezentacijos kaita sovietiniame ir postsovietiniame Lietuvos dramos teatre pritaikant archetipų (C. G. Jungo archetipų ir J. Cambello archetipinio herojaus mitologinės kelionės schema) ir postkolonializmo teorijas. Šių dviejų skirtingų metodologijų tarpusavio jungtis spektaklių analizėse – didžiausias iššūkis ir pagrindinis darbo originalumo aspektas. Tyrimo objektas – nacionalinės dramaturgijos pastatymai sovietiniame ir postsovietiniame Lietuvos dramos teatre (remiantis tipiškiausiais atvejais, leidžiančiais atskleisti nacionalinio herojaus teatrinės reprezentacijos kaitą). Darbe apžvelgiama nacionalinės dramaturgijos situacija sovietmečio ir postsivietiniame Lietuvos teatre. Pateikiamas visų spektaklių, pastatytų Lietuvos dramos teatre pagal lietuvių rašytojų dramas, sąrašas, apimantis 1940–2018 metų laikotarpį. Tyrinėjant spektakliuose kuriamus nacionalinius herojus kartu išryškinamas tautos tapatybės savastis ir jos reprezentacija (post)sovietiniame diskurse. Pirmame skyriuje apibrėžiama teorinė herojaus archetipo sąvokos samprata, herojaus archetipo ir postkolonializmo sąsajos, išryškinant postkolonijinio herojaus tapatybės bruožus. Antras skyrius skirtas nacionalinių herojų raiškai sovietmečio Lietuvos teatre, analizuojama, kokie ir kaip teatro scenoje buvo vaizduojami nacionaliniai herojai Lietuvai išgyvenant Rusijos okupaciją, didžiausią dėmesį skiriant 7 – 9 deš. teatrui. Trečiame skyriuje analizuojama, kaip keitėsi nacionalinio herojaus reprezentacija postsovietiniame kontekste, lyginant su sovietmečio teatru ir kokią prasmę įgijo pati heroizmo sąvoka.lt
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipTeatrologijos katedralt
dc.format.extent48 p.-
dc.language.isoenen
dc.publisherVytauto Didžiojo universitetas-
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.subjectHero archetypeen
dc.subjectNational heroen
dc.subjectLithuanian dramaturgyen
dc.subjectPost-colonialismen
dc.subjectPost-Soviet theatreen
dc.subjectHerojaus archetipaslt
dc.subjectNacionalinis herojuslt
dc.subjectNacionalinė dramaturgijalt
dc.subjectPostkolonializmaslt
dc.subjectPostsovietinis teatraslt
dc.subject.otherMenotyra / History and theory of arts (H003)-
dc.titleThe change of national hero's representation in Soviet and post-Soviet Lithuanian drama theatreen
dc.title.alternativeNacionalinio herojaus reprezentacijos kaita sovietiniame ir postsovietiniame Lietuvos dramos teatrelt
dc.typedoctoral thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptTeatrologijos katedra-
Appears in Collections:2019 m. (MF dak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

82
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.