Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99256
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Višniauskė, Indrė
Supervisor: Bakšienė, Eugenija
Title: Kompostų organinės medžiagos, jų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams
Other Title: Organic matter of composts, its transformation in soil and influence of plant growth
Extent: 154 p.
Publishing data: Disertacija parengta jungtinėje institucijoje (Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras)
Date: 25-Jun-2019
Keywords: Lietuvių;Lithuanian;Žaliųjų atliekų kompostas;Green waste compost;Maisto atliekų kompostas;Food waste compost;Organinė medžiaga;Organic matter
ISBN: 978-609-467-397-9
Abstract: Pasaulyje, tuo pačiu ir Lietuvoje kasmet susikaupia dideli kiekiai įvairiausių atliekų. Jų utilizavimas didelė problema ir daugiausiai susijusi su iš atliekų pagamintų kompostų panaudojimu žemės ūkyje. Lietuvoje dėl atliekų tvarkymo per pastarąjį dešimtmetį atsirado naujų reikalavimų. Bioskaidžių atliekų pavertimas kompostu bei jo naudojimas organinės medžiagos atstatymui dirvožemyje būtų vienas iš šios problemos sprendimo būdų. Lietuvoje ir užsienyje kompostų organinių medžiagų kokybės, apimančios įvairias jos frakcijas pagal tirpumą, fulvinių ir huminių rūgščių kiekį, humifikacijos laipsnį ir kitus kokybės rodiklius, mokslinių tyrimų stokojama. Ypatingai trūksta žinių apie įvairių rūšių kompostų – dirvožemio substratų kokybę ir kaip ji kinta per vegetaciją. Disertaciniame darbe pateikta išsami trejų metų duomenų organinių medžiagų kokybės rodiklių analizė žaliųjų ir maisto atliekų, nuotekų dumblo, mėšlo, biodujų gamybos atliekų (digestato) kompostuose ir kompostų – dirvožemio substratuose, jų organinių medžiagų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalų derliaus formavimui.
Compost – a mixture of different organic substances of different mineralization levels. It is a natural fertilizer that is also valuable for soil and plants. Aim of study – investigate the organic matter produced from various feedstocks and its composition, transformation in soil and impact on plants. Vegetation experiments were carried out at the outdoor site for vegetation testing of the Agrochemical Research Laboratory, LRCAF. Prior to plant sowing, vegetation pots were filled with soil and according to treatments with different amounts and types of composts derived from: green waste, food waste, sewage sludge, manure and digestate. Compost contents in substrate were: 0, 10, 20, 30 and 40%. During the studies, the contents of organic matter, organic carbon, total carbon, fulvic and humic acids and agrochemical indicators were determined each year (2015, 2016 and 2017) in different kind of composts. The experimental results showed that digestate compost was the most valuable in terms of organic matter (85.2–92.5 %), organic and total carbon (31.7–45.9 %), total nitrogen(2.40–3.42 %) and total phosphorus (1.21–1.87 %), however, fulvic (0.10–0.78 %) and humic (0,26–1,20 %) acid contents in this compost were the lowest. Of all the composts analysed, the lowest organic matter and agrochemical indicators were determined in green waste compost. According to the data of three experimental studies it was determined that the cattle manure compost significantly increased organic matter, organic carbon, fulvic and humic acid contents in soil. The most positive effect of enriching the soil with organic components was determined by fertilising with food waste and cattle manure composts. The lowest content of organic matter content was determined in green waste compost. After 40% compost supplementation, organic matter content in the substrate after harvest was as follows: 88 % from green waste, 80 % from food waste, 70% from sewage sludge, 65 % from cattle manure, and 54 % from digestate.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99256
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF dak.)

Files in This Item:
indre_visniauske_dd.pdf7.33 MBAdobe PDF   Until 2024-06-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

119
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.