Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/99078
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Milušauskienė, Justė
Supervisor: Narbekovas, Andrius
Title: Pastoral model for evaluating messages of Church communication
Other Title: Bažnyčios komunikacijos pranešimų pastoracinis vertinimo modelis
Extent: 46 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 27-Jun-2019
Keywords: Church;Pastoral model;Church communication;Bažnyčios komunikacijos;Dieviškojo komunikavimo principai;Teologinė dimensija
Abstract: This doctoral thesis investigates the pastoral model for evaluating messages of Church communication. The theoretical aspects of evaluation of Church communication and the message of Church communication were discussed. Based on the communication of God reflected in the Holy Scripture, the principles of the divine communication were identified. Based on the content analysis of 62 documents of the Catholic Church, the principles of Church communication were formulated. The following parameters of pastoral model for evaluating messages of Church communication were determined: theological and communication dimensions, 10 criteria and 70 indicators reflecting the criteria. Evaluation criteria assigned to the theological dimension include the engagement to dialogue, christocentricity, authenticity and invitation to the community of the church. Evaluation criteria assigned to the communication dimension include unexpectedness, relevance to the receiver, intelligibility, appeal to the feelings of the receiver, positivity and integration into the new media. The pastoral model for evaluating messages of Church communication was designed. Practical evaluation guidelines and evaluation tool based on the calculation methodology of marks and their percentage, as well as a four-level evaluation scale of messages of Church communication, were offered.
Disertacija tiria Bažnyčios komunikacijos pranešimų vertinimo modelį. Disertacijoje aptarti Bažnyčios komunikacijos ir Bažnyčios komunikacijos pranešimo vertinimo teoriniai aspektai: suformuluotas Bažnyčios komunikacijos pranešimo apibrėžimas, pagrįsta Bažnyčios komunikacijos pranešimų vertinimo samprata, suformuluotas Bažnyčios komunikacijos kokybės apibrėžimas. Remiantis Šventojo Rašto tekstų Dievo komunikavimo tema analize išskirti dieviškojo komunikavimo principai. Atsižvelgiant į juos ir remiantis 62 Katalikų Bažnyčios dokumentų kontent analize, nustatyti Bažnyčios komunikavimo principai. Jų pagrindu išskirti Bažnyčios komunikacijos pranešimų pastoracinio vertinimo modelio parametrai: teologinė ir komunikacinė dimensijos, 10 kriterijų ir 70 kriterijus atspindinčių rodiklių. Teologinei dimensijai priskirti Bažnyčios komunikacijos pranešimų pastoracinio vertinimo modelio kriterijai yra dialogiškumas, kristocentriškumas, autentiškumas ir kvietimas į bažnytinę bendruomenę. Komunikacinei dimensijai priskirti vertinimo kriterijai yra netikėtumas, aktualumas gavėjui, suprantamumas, kreipimasis į jausmus, pozityvumas ir integravimas į naująsias medijas. Sudarytas Bažnyčios komunikacijos pranešimų pastoracinis vertinimo modelis. Pasiūlytos praktinės vertinimo gairės ir Bažnyčios komunikacijos pranešimų vertinimo instrumentas, grįstas balų skyrimo ir jų procentinės išraiškos skaičiavimo metodika bei keturių lygių Bažnyčios komunikacijos pranešimų vertinimo skale.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/99078
Appears in Collections:2019 m. (KTF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.