Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98953
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kukoraitytė, Viktorija
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: The impact of brand’s corporate social responsibility communication in social networks to the behaviour of generation Z
Other Title: Įmonių socialinės atsakomybės komunikacijos socialiniuose tinkluose poveikis Z kartos elgsenai
Extent: 133 p.
Date: 12-Jun-2019
Keywords: Corporate social responsibility;Social networks;Communication;Generation Z;Behaviour;Įmonių socialinė atsakomybė;Socialiniai tinklai;Komunikacija;Z karta;Elgsena
Abstract: The aim of this diploma paper is to analyze the theory of brand‘s social responsibility communication to consumer and find how it, communicated through social networks, influences the behaviour of generation Z. In the first part of this paper, theoretical analysis of scientific literature was made concerning corporate social responsibility, its communication in social networks, its affect on behaviour of different generations, paying biggest attention to generation Z. In addition to this, there was made theorethical analysis of already existing researches. In the second part of the Diploma paper, methodology, analysis and results of researches is presented. By using three different methods of research, the brand’s CSR communication impact of the behaviour of generation Z is revealed. In the last part of this paper, recommendations for business to adapt CSR strategy are presented concerning the impact of brand’s CSR communication through social networks to the behaviour of generation Z.
Šio tyrimo tikslas yra išanalizuoti įmonių socialinės atsakomybės komunikaciją ir išsiaiškinti kaip ji komunikuojama socialiniuose tinkluose daro įtaką Z kartos elgsenai. Pirmoje tyrimo dalyje atliekama mokslinės literatūros analizė siekiant išsiaiškinti, kas yra įmonių socialinė atsakomybė, kaip ji yra komunikuojama socialiniuose tinkluose, kaip ji paveikia skirtingas kartas, ypatingą dėmesį skiriant Z kartai bei atlikti ĮSA komunikacijos analizę remiantis jau atliktais tyrimais. Antroje darbo dalyje pristatoma tyrimų metodologija, atliktų tyrimų analizė ir rezultatai. Darbe trimis tyrimų tipais atskleidžiama kokią įtaką įmonių socialinės atsakomybės komunikacija daro Z kartos elgsenai. Paskutinėje darbo dalyje pristatomos rekomendacijos verslams, siekiantiems adaptuoti įmonių socialinės atsakomybės strategiją apie tai, kokią įtaką ĮSA komunikacija daro Z kartos elgsenai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98953
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
viktorija_kukoraityte_md.pdf1.95 MBAdobe PDF   Until 2024-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

85
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.