Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98835
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Qi, Ting
Supervisor: Lasauskienė, Jolanta
Title: Music teacher’s intercultural competence and preconditions for its (self-) development
Other Title: Muzikos mokytojų tarpkultūrinis kompetentingumas ir jo ugdymo(si) prielaidos
Extent: 66 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Muzikos edukologija;Music educology;Muzikos mokytojas;Muzikinis ugdymas;Music teacher;Music education
Abstract: The relevance of theresearch. Intercultural education is not closed or exclusive given that it promotes cultural communication and encounters a change and fusion of cultures. It advocates defence for diversity, cultural respect, dialogue between different cultures living in the same country and an understanding of the other to ensure dialogue as an essential tool for social harmony (Villodre,2014).
Šio magistrinio tyrimo problema apibrėžiama klausimais: kaip ir kokią įtaką muzikinė veikla gali daryti muzikos mokytojų tarpkultūriniam kompetentingumui ir kokios yra jo ugdymo(si) galimybės. Tyrimo objektas – muzikos mokytojų tarpkultūrinis kompetentingumas. Tyrimo tikslas – atskleisti muzikos mokytojų tarpkultūrinio kompetentingumo raišką ir jo ugdymo(si) prielaidas. Tyrimo uždaviniai: 1. Pateikti tarpkultūrinio kompetentingumo sampratą ir sudaryti muzikos mokytojų tarpkultūrinio kompetentingumo raiškos tyrimo modelį. 2. Nustatyti muzikos mokytojų tarpkultūrinio kompetentingumo raiškos ypatumus. 3. Išryškinti muzikos mokytojų tarpkultūrinio kompetentingumo ugdymo(si) prielaidas. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, muzikos mokytojų apklausa raštu (atvirieji ir uždarieji klausimai), absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimai, atsakymų turinio (kontentinė) analizė. Tyrimo dalyviai: tyrime dalyvavo 106 pradinių klasių (1-6 kl.) muzikos mokytojai iš įvairių Kinijos miestų (Henan, Gansu, Shandong ir kt.). Išvados: 1. Atsižvelgus į tarpkultūrinio kompetentingumo sampratą, parengtas muzikos mokytojų tarpkultūrinio kompetentingumo raiškos tyrimo modelis, kurį sudaro: 1) gebėjimas bendrauti su kitų kultūrų atstovais muzikinėje veikloje; 2) pagarba kultūrinėms vertybėms; 3) žinios apie savo kultūros (kultūrinės bendruomenės) ypatumus; 4) gebėjimas suprasti ir interpretuoti kitos kultūros kontekstus. 2. Nustatyta, kad muzikos mokytojų tarpkultūrinio kompetentingumo raiškos lygis yra gana aukštas. Atskleista, kad muzikos mokytojų tarpkultūrinis kompetentingumas labiausiai reiškiasi pagarba kultūrinėms vertybėms muzikinėje veikloje, gebėjimas bendrauti su kitų kultūrų atstovais, žiniomis apie savo kultūros (kultūrinės bendruomenės) ypatumus. Paaiškėjo, kad sunkiausiai muzikos mokytojams sekasi suprasti ir interpretuoti kitos kultūros kontekstus muzikinėje veikloje, paaiškinti kitos šalies atstovų prieštaringo elgesio atsiradimo priežastis. 3. Tyrimo duomenys leido išskirti šias tarpkultūrinio kompetentingumo ugdymo(si) prielaidas: a) bendravimo su kitų kultūrų atstovais stiprinimą; b) pagarbos kultūrinėms vertybėms aktualizavimą; c) žinių apie savo ir kitų kultūrų (kultūrinių bendruomenių) ypatumus gilinimą.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98835
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
ting_qi_md.pdf1.61 MBAdobe PDF   Until 2024-06-05View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on May 1, 2021

Download(s)

16
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.