Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98833
Type of publication: master thesis
Field of Science: Muzika / Music (C001)
Author(s): Stankevičiūtė, Julija
Supervisor: Jucevičiūtė - Bartkevičienė, Vaiva
Title: Socializacijos veiksnių reikšmė atlikimo meno studijų procese
Other Title: Significance of Socialization Factors in Performing Arts Studying Process
Extent: 40 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Socializacija;Socialization;Veiksniai;Atlikimo menas;Studijos;Procesas;Factors;Performing arts;Studying process
Abstract: Visi išvardinti socializacijos veiksniai vienaip ar kitaip lemia atlikimo meno studijų procesą. Atlikimo meną studijuojantys žmonės yra aplinkai jautrūs žmonės, kuriems reikia didelio emocinio palaikymo, saugumo, paguodos, kai jų pasiekimai ir kūryba lieka neįvertinti ar sulaukia skaudžios kritikos. Dėl to šeimos aplinka yra pagrindinis ir svarbiausias veiksnys, kuris lemia studento sėkmingą įsitraukimą į studijas, nes šeima besąlygiškai rūpinasi, palaiko, skatina, o taip pat remia finansiškai. Atlikimo meno studentams mokymo įstaiga kelia prieštaringus jausmus ir emocijas. Studentai linkę pastebėti daug motyvaciją ir pasitikėjimą savimi atimančių veiksnių, kurie vyrauja tarp muzikos akademijos sienų. Būtent šie veiksniai studentams sukelia neigiamas emocijas, depresiją, pyktį. Tokiu atveju studentai ieško paguodos ir palaikymo šeimoje, draugų aplinkoje. Didžiausia problema iškyla tada, jei šeima studento įsitraukimo į studijas nesupranta ir emociškai nepalaiko. Tokiu atveju net labai talentingas ir perspektyvus studentas gali nesusidoroti su keliamais reikalavimais, kritika ar emociniu spaudimu ir tai stabdytų kryptingą mokymosi procesą arba priverstų nutraukti studijas. Studentai savo perspektyvas integruotis į darbo rinką vertina atsargiai. Studijų metu ir pabaigus studijas reikia daug investuoti į save, kad būtum pastebėtas, ar toliau kryptingai tobulėtum. Studijų metu ar pabaigus studijas vyrauja nežinomybės faktorius dėl atlikėjo ateities perspektyvų. Gera finansinė padėtis ar parama studentui atveria galimybes, kurios turi didelę reikšmę mokymosi procesui ir integracijai į darbo rinką.
All of the described socialization factors effects the process of studying performing arts. All the students of performing arts are sensitive and need of emotional support and comfort is crucial, especially when they often face criticism. The family environment is the main and most significant factor deciding successful involvement and development of the studying process. Family is the main source of emotional and financial support. Educational institution environment for students is often conflicting and contradictory. Students are tend to notice numerous factors which negatively affect their confidence and motivation during their studies and cause anger followed by depression. Students seek for support among their family and friends, but if the family does not understand and support the student of performing arts, event the most talented student might fail to deal with high standarts, criticism and emotional pressure. The result of this situation is disturbing of correct development of the studies or even the students decision to stop studying at all. Students of the performing arts are tend to estimate their integration possibilities into the labour market carefully. Constant high investments are crucial if the student wants to be noticed and have the opportunities for further development. During the studies and after graduation the future perspectives aren‘t always ensured so the financial and emotional support give more opportunities which are highly significant for studying process and later in the integration to the labour market.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98833
Appears in Collections:2019 m. (MA mag.)

Files in This Item:
julija_stankeviciute_md.pdf1.67 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

126
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

44
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.