Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98823
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Omere, Timothy Osazuwa
Supervisor: Vaznonienė, Gintarė
Title: Effects of rural innovations on rural inhabitants in Nigeria
Other Title: Kaimo inovacijų poveikis kaimo gyventojams Nigerijoje
Extent: 56 p.
Date: 6-Jul-2019
Keywords: Innovation;Inovacijos;Kaimo;Rural;Kaimo gyventojams;Rural inhabitants
Abstract: Research Aim.To suggest strategic directions of improving the implementation of rural innovations. Objectives. 1. To understand the concept of innovations in context of rural development and effects on rural dwellers 2. To prepare research method for identifying effects of innovations on rural inhabitants 3. To propose ways of enhancing rural innovations in rural areas of Nigeria Research Method. Distribution of questionnaire online, analysis and synthesis of primary and secondary literature, induction and deduction, questionnaire, stakeholders’ analysis and graphical representation techniques Research results In the first part of work- theory relating to the definitions of rural innovations, importance and its impacts on rural dwellers has been analysed, presented, conducted. • In the second part of work-The framework of the relevance of innovation to rural people has been analyzed and the context of its measurement has been examined. Relevance of innovation to rural people, result of the impact it has on the standard of living of the people that is youths, market women, men community leaders were understood through the questionnaire. • In the third part of work- possible ways of implementing rural innovations in Nigeria has been presented, problems associated with implementation process of rural innovations has been assessed, and solutions to the problem were offered. • Main conclusions and the importance of work to theoretical and practical domain.
Tyrimo objektas. Inovacijų poveikis kaimo gyventojams Mokslinių tyrimų tikslas. Siūlyti strategines kaimo inovacijų diegimo gerinimo kryptis. Tikslai. 1. Suprasti naujovių koncepciją kaimo plėtros kontekste ir poveikį kaimo gyventojams. 2. Parengti tyrimo metodą, skirtą nustatyti inovacijų poveikį kaimo gyventojams. 3. Pasiūlyti būdus, kaip pagerinti kaimo naujoves Nigerijos kaimo vietovėse Tyrimo metodas. Klausimynų platinimas internetu, pirminės ir antrinės literatūros analizė ir sintezė, indukcija ir atskaitymas, klausimynas, suinteresuotųjų šalių analizė ir grafinio reprezentavimo metodai Tyrimų rezultatai Pirmojoje darbo teorijos dalyje, susijusioje su kaimo inovacijų apibrėžtimis, analizuojama, pristatyta, atlikta svarba ir jos poveikis kaimo gyventojams. • Antroje darbo dalyje išanalizuota inovacijų tinkamumo kaimo gyventojams sistema ir išnagrinėtas jo vertinimo kontekstas. Pagal klausimyną suprato naujovių aktualumą kaimo žmonėms, tai, kad jis daro poveikį žmonių, kurie yra jaunuoliai, rinkos moterims, vyrų bendruomenės lyderiams, gyvenimo lygiui. • Trečiojoje darbo dalyje pateikiami galimi kaimo inovacijų diegimo būdai Nigerijoje, įvertintos su kaimo inovacijų diegimo procesu susijusios problemos ir siūlomi problemos sprendimai. • Pagrindinės išvados ir darbo svarba teorinei ir praktinei sričiai. Buvo patariama, kad vyriausybė yra vienintelė kaimo inovacijų politikos ir programų teikėja, todėl, pradėjus įgyvendinti politiką ar programą, reikėtų pradėti kaimo bendruomenėms konsultacijas, Nigerijoje, pvz. jaunimo lyderiai ir bendruomenės lyderiai, kad žmonės konsultuotųsi su jais, kad galėtų žinoti, kaip tai daryti, jiems neturėtų būti skiriamas finansavimas, kad būtų išvengta korumpuotos praktikos, tačiau reikia pateikti reikiamus įrankius, įrangą ar medžiagas, reikalingas projektui užbaigti, ir kaimo gyventojai turėtų būti atsakingi už projekto pradžią ir užbaigimą, tačiau tinkamai prižiūrėti, ar atliekami patikrinimai ir balansai. Šis darbas atliktas ir baigtas 2019 m. Gegužės 27 d. Vytauto Didžiojo universitete, Bioekonomikos plėtros fakultete, Verslo ir kaimo plėtros institute. Tyrimo rezultatas gali būti naudojamas kaimo inovacijų programų ar politikos kūrimui skatinti.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98823
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

128
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

74
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.