Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98757
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Pėtelienė, Eglė
Supervisor: Ramaškevičienė, Asta
Title: Biologinių preparatų įtaka vidinės mikorizės kolonijų susidarymui ekologiškai auginamiems svogūnams
Other Title: The influence of different biological products on formation of arbuscular mycorrhiza colonies of organically grown onions
Extent: 50 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Mikorizė;Mycorrhiza;Arbuskulės;Arbusculars;Svogūnai;Onion plant;Biologiniai preparatai;Biological preparations
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe įvertintas mikorizės intensyvumas ir arbuskulių dalis visoje svogūnų šaknų sistemoje bei nustatyti svogūnų kokybiniai rodikliai ir derlingumas ekologinės žemdirbystės ūkyje, Pašiaušės kaime, Kelmės rajone. Tyrimo objektas: ekologiškai auginami svogūnai ꞌSturonꞌ. Tyrimo metodai: mikorizės paplitimo įvertinimas atliktas šaknyse pagal mikorizacijos klasifikavimo sistemą (Trouvelot et al., 1986). Svogūnų laiškų plotas nustatytas matavimo prietaisu WinDIAS 3 entry level system. Sausosios medžiagos nustatytos išdžiovinus mėginius 105° C temperatūroje iki pastovios masės (LST ISO 751:2000). Tirpios sausosios medžiagos – refraktometriniu metodu (LST ISO 2173:2004). Vitamino C kiekis - titravimo metodu (LST ISO 6557–2:2000). Nitratų kiekis nustatytas jonometriniu metodu (LST EN 12014 - 7:2001). Tyrimo rezultatai. Biologiniai preparatai turėjo įtakos svogūnų mikorizės intensyvumui. Visi tirti biologiniai preparatai turėjo tendenciją didinti arbuskulių kiekį šaknyse. Didžiausią teigiamą įtaką mikorizės aktyvumui darė biologinių preparatų kompleksas Biohran + Polimiksobakterin. Naudojant biologinius preparatus gautas esmingai didesnis stambesnių svogūnų derlius. Panaudojus biologinių preparatų kompleksą Bioelement + Bioelement svogūnų ropelių diametras buvo didžiausias, kai tuo atveju kontroliniame variante didesnę dalį užėmė mažesnės svogūnų ropelės. Reikšmingas svogūnų laiškų ploto ir masės didėjimas nustatytas nebuvo. Esmingai daugiausiai askorbo rūgšties nustatyta panaudojus Bactolive Tuber + ComCat preparatų derinį, sausųjų medžiagų bei tirpių sausųjų medžiagų - panaudojus preparatų kompleksą Bioelement + Bioelement. Visuose tyrimo variantuose, kuriuose buvo naudoti biologiniai preparatai nitratų kiekis esmingai sumažėjo 46 proc. vnt. Mažiausias nitratų kiekis žaliojoje masėje nustatytas panaudojus Biohran + Polimiksobakterin preparatų derinį, didžiausias – ten kur biologiniai preparatai naudoti nebuvo.
In this Master thesis the intensity of mycorrhiza and arbuscular development in entire onion plant root system is researched and onion plant quality indicators as well crop capacity is determined of organically grown onions in Pašiaušės village, Kelmės district. Object of the work: ecologically grown onion plant „Sturon“ Methods of the work: the evaluation of spreading of mycorrhiza in the roots according to classification of mycorrhization system (Trouvelot et al., 1986). Estimation of leaves area with WinDIAS 3 entry level system measurement tool. Determination of dry mass by drying samples at 105° C temperature until steady state (LST ISO 751:2000). Soluble dry mass – refractometric method (LST ISO 2173:2004). Amount of vitamin C – titration method (LST ISO 6557–2:2000). Amount of nitrates determined by ionometric method (LST EN 12014 - 7:2001). The results of work: The intensity of mycorrhiza was impacted by biological preparations used in this research. All of biological preparations used had the tendency of increasing the amount of arbusculars in the roots. Biohran + Polimiksobakterin preparation was the most beneficial and impacted the activity of mycorrhiza the most. It was concluded that with use of biological preparations significantly larger crop capacity to be expected. The diameter of onion-head was found to be the largest when biological preparation Bioelement + Bioelement was used, while controlled results yielded smaller diameter onion-heads. The dependency characteristic between used biological preparations was determined by comparing onion plant leaves area and mass. Significantly larger amount of ascorbic acid was found when biological preparation Bactolive Tuber + ComCat was used, dry mass and soluble dry mass when Bioelement + Bioelement was used. With use of all biological preparations the amount of nitrates was significantly reduced by 46 %. The lowest amount of nitrates in dry mass was found at samples impacted by Biohran + Polimiksobakterin biological preparation, the largest amount was detected in controlled results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98757
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
egle_peteliene_md.pdf1.55 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

136
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

24
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.