Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98754
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Stanevičius, Romas
Supervisor: Sankauskienė, Tatjana
Title: Kauno laisvosios ekonominės zonos lietaus nuotakyno įrengimo analizė
Other Title: The analysis of storm sewer systems construction in Kaunas free economic zone
Extent: 66 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Lietaus nuotekų šalinimo sistema;Storm sewage disposal systems;LEZ;Kaunas FEZ;Nuosėdžiai;Settlements
Abstract: Tiriamojo darbo objektas: Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje rekonstruojamas lietaus nuotakynas. Dėl sudėtingų geologinių sąlygų klojant vamzdynus pasitaiko įvairių deformacijų. Darbe atlikta norminių dokumentų projektuojant lietaus nuotekų šalinimo sistemas analizė, aptartos sijų ant tampraus pagrindo nuosėdžių modeliavimo teorijos bei metodai. Atlikti Kauno LEZ susidarančių paviršinių nuotekų kiekių bei lietaus nuotakyno vamzdyno hidrauliniai skaičiavimai, kuriais nustatyta, kad paros lietaus nuotekų kiekis yra 3222,0 m3/d., pagal skaičiavimo rezultatus parinktas 1500mm vidinio skersmens vamzdynas. Atlikus Kauno LEZ lietaus nuotakyno nuosėdžių skaičiavimus, klojant vamzdynus vandeninguose smėliniuose gruntuose (dribsmėliuose) įvertinta sutelktosios ir tolygiai išskirstytos apkrovos, pagrindo standžio, vamzdžio medžiagos įtaka tampraus pagrindo (pagal Vinklerio ir tampraus puserdvio) teorijų sprendiniams. Nustatyta, kad didžiausi vamzdyno nuosėdžiai (15,81 mm) apskaičiuoti esant pagrindo standžiui 10 MPa/m pagal tampraus puserdvio teoriją, mažiausi (1,70 mm) – esant standžiui 30 MPa/m pagal vietinių tampriųjų deformacijų (Vinklerio) teoriją. Siekiant sumažinti didžiausius nuosėdžius reikalinga imtis konstrukcinių priemonių – kloti vamzdyną ant geotekstilės tinklų ar įrengiant smėlio pagalvę. Tyrimo tikslas – atlikti Kauno LEZ lietaus nuotakyno vamzdžių skersmens parinkimo ir nuosėdžių apskaičiavimo analizę, klojant vamzdynus vandeninguose smėliniuose gruntuose (dribsmėliuose). Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti lietaus nuotakyno įrengimą ir rekonstravimą reglamentuojančius norminius dokumentus. 2. Atlikti Kauno LEZ susidarančių paviršinių nuotekų kiekių bei lietaus nuotakyno vamzdyno hidraulinius skaičiavimus. 3. Atlikti lietaus nuotakyno vamzdyno konstrukcinius skaičiavimus, įvertinant vamzdyno nuosėdžius, klojant vamzdynus vandeninguose smėliniuose gruntuose (dribsmėliuose).
Research aim of this work is to perform the analysis of the size and settlement calculation of the storm sewage disposal systems of Kaunas FEZ then constructing the pipelines in watery sand primers (flakes). Research tasks: 1. To analyze the normative documents regulating the installation and reconstruction of storm sewage disposal systems. 2. To perform hydraulic calculations of the amount of rain wastewater generated in Kaunas FEZ and hydraulic calculations of storm sewage disposal systems. 3. To carry out constructional calculations of hydraulic calculations of pipeline, taking into account pipeline settlements, then constructing the pipelines in watery sand primers (flakes). Research methods:The analysis of existing project was performed. Standart methology to calculate the design discharge of surface wastewater according to Technical Regulations for Construction STR 2.07.01: 2003. "Water supply and waste water disposal. Building engineering systems. Field Engineering Networks”. Hydraulic calculations were performed using Pipelife Calculator. Contact stress and the settlement of pipe calculation was performed using principles of foundation on elastic base calculation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98754
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

124
checked on Mar 29, 2020

Download(s)

170
checked on Mar 29, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons