Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98746
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Canpolat, Mustafa Ugur
Supervisor: Kuznecovienė, Jolanta
Title: Construction of cultural differences through traditional rituals and music: the case study of Alevis in Adiyaman
Other Title: Kultūrinių skirtumų konstravimas per tradicinius ritualus ir muziką: alevitų atvejis Adjamanyje
Extent: 54 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Ethnicity;Alevis;Ethnomusicology;Etniškumas;Alevitai;Etnomuzikologija
Abstract: The purpose of this research is to explore the construction of cultural differences in terms of traditional Alevi rituals, state policies and music. In this regard, while ethnomusicological methodology is applied to traditional Alevi songs and poems to point out their relationships with the concerned aims, traditional Alevi rituals and practices, on the other hand, are examined to find out the dynamics of socially maintained collectivity and the constructed borders of We-feeling and Others. On the other hand, the effects of the state policies on these social processes among Alevis in Adiyaman are investigated through the socio-historical events.
Šio tyrimo tikslas - ištirti, kaip konstruojami alevitų kultūriniai skirtumai per tradicinius alevitų ritualus, valstybės politiką ir muziką. Iš vienos pusės, etnomuzikologinė metodika taikoma tradicinėms dainoms ir eilėraščiams, siekiant atkreipti dėmesį į jų vaidmenį siekiant užsibrėžtų tikslų - tradiciniais alevitų ritualais ir praktikomis. Iš kitos pusės, jie nagrinėjami norint išsiaiškinti socialiai palaikomos bendruomenės ir sukurtų ribų tarp „mes“ ir „kiti“ dinamiką. Be to, per socialinius ir istorinius įvykius yra tiriamas valstybės politikos poveikis šiems socialiniams procesams tarp alevitų Adijamane.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98746
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

158
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

620
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons