Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/98728
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Giliun, Ana
Supervisor: Rimkevičienė, Violeta
Title: Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų profesinio perdegimo, saviveiksmingumo, suvokto kolektyvinio veiksmingumo ir mokyklos klimato sąsajos
Other Title: Relationship between general education school teachers burnout, self- efficacy, perceived collective efficacy and school climate
Extent: 62 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Profesinis perdegimas;Burnout;Saviveiksmingumas;Kolektyvinis veiksmingumas;Mokyklos klimatas;Self-efficacy;Perceived collective efficacy;School climate
Abstract: Tyrimo tikslas: ištirti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų profesinio perdegimo, saviveiksmingumo, suvokto kolektyvinio veiksmingumo ir mokyklos klimato sąsajas. Tyrime dalyvavo: 160 bendrojo ugdymo mokytojų iš visos Lietuvos (111 moterų ir 49 vyrai). Tiriamųjų imtis sudaryta „sniego gniūžtės“ principu. Tyrimo metodologija: Duomenų rinkimo būdas- anketinė apklausa. Perdegimas buvo vertinamas Oldenburgo perdegimo klausimynu (Demerouti ir kt., 2003). Mokytojo saviveiksmingumui tirti buvo naudojamas Mokytojų saviveiksmingumo klausimynas (Skaalvik, Skaalvik, 2007). Suvoktas kolektyvinis mokytojų veiksmingumas vertintas Suvokiamo kolektyvinio mokytojų veiksmingumo skale (Skaalvik, Skaalvik, 2007). Mokyklos klimatas vertintas Organizacijos klimato klausimynu (Andruškienė ir kt., 2011). Tyrimo rezultatai: Pirmoji tyrimo hipotezė pasitvirtino iš dalies- aukštas mokytojo saviveiksmingumas mažina profesinį perdegimą. Antroji tyrimo hipotezė pasitvirtino iš dalies- palankus mokyklos klimatas didina suvoktą kolektyvinį veiksmingumą. Tyrime dalyvavusiems mokytojams būdingas: vidutinio lygio išsekimas ir atsitraukimas nuo darbo, šiek tiek didesnis negu vidutinio lygio kolektyvinis veiksmingumas, palankus mokyklos klimato vertinimas. Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų profesinio perdegimo skirtumai: mokytojų profesinio perdegimo raiška nėra susijusi su tokiais demografiniais rodikliais, kaip lytis ir pedagoginio stažo trukmė, mokytojai vyresni nei 50 metų, linkę rečiau atsitraukti nuo darbo lyginant su jaunesniais (iki 35 metų). Mokytojų išsekimas ir atsitraukimas nuo darbo turi sąsajas su saviveiksmingumu, suvoktu kolektyviniu veiksmingumu ir mokyklos klimatu. Mokytojų profesinį perdegimą prognozuoja šie veiksniai: mokytojų išsekimą prognozuoja saviveiksmingumas, mokyklos klimatas ir mokytojo buvimas vyriškos lytis atstovu (lyginant su mokytojos buvimu moteriškos lyties atstove). Mokytojų atsitraukimą nuo darbo prognozuoja saviveiksmingumas, mokyklos klimatas ir amžiaus grupė vyresni nei 50 (lyginant su jaunesniais-iki 35 metų). Suvoktą kolektyvinį mokytojų saviveiksmingumą prognozuoja mokyklos klimatas.
Aim of the study: to explore the relationship between general education teachers professional burnout, self-efficacy, perceived collective efficacy and school climate. In total, participated in this research 160 teachers from general education schools (111 women and 49 men). Methodology of the study: The burnout was measured by the Oldenburg burnout questionnaire (Demerouti et al. 2003). The teacher self-efficacy was measured by the Teachers' self-efficacy questionnaire (Skaalvik, Skaalvik, 2007). Perceived collective teacher efficacy was measured by Teachers perceived collective efficacy scale (Skaalvik, Skaalvik, 2007). The school climate was measured by the organization's climate questionnaire (Andruškienė et al. 2011). Results of the study: the first hypothesis of the research partially confirmed - the teacher high self-efficacy reduces professional burnout. The second hypothesis of the study proved partially confirmed- a favorable school climate increases the perceived collective efficacy. The teachers involved in the survey are characterized by: medium-level exhaustion and disengagement from work; a higher average level of collective efficacy; a favourable school climate assessment. Differences in the burnout rate of teachers in general education: the expression of teachers' burnout not related to demographic indicators such as gender and length of pedagogical experience; teachers over 50 years of age tend to disengagement less than younger (under 35 years). Teacher exhaustion and disengagement from work have relationship between self-efficacy, perceived collective efficacy and school climate. Teachers' professional burnout predicted by the factors: teacher exhaustion predicted by self-efficacy, school climate and male gender (compared to female); self-efficacy, school climate and age group of over 50 years (compared to under-35 years) predict teachers' disengagement from work. The perceived collective self-efficacy of teachers predicted by the school climate.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/98728
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
ana_giliun_md.pdf1.65 MBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

258
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

52
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.