Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/95211
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Ankštutė, Dovilė
Supervisor: Galkienė, Alvyra
Title: Bendradarbiavimo metodų taikymas siekiant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukimo į ugdymo procesą
Other Title: Application of collaborative approaches with the aim of inclusion of pupils with special educational needs into the process of education
Extent: 91 p.
Date: 6-Jun-2019
Keywords: Bendradarbiavimo;Collaborative;Metodų;Approach;Įtraukusis;Inclusion;Specialiųjų;Special
Abstract: Lietuvos statistikos departamento duomenis 2017-2018 metų bendrojo ugdymo mokyklose iš viso mokėsi 35,2 tūkst. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, jie sudaro 11,9 % bendro mokinių skaičiaus, todėl įtraukiojo ugdymo organizavimo klausimas yra svarbus švietimo sistemos siekis, o kartu ir iššūkis. Bendrojo tipo klasėje mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vis daugėja, todėl mokytojas turi taikyti tokius mokymo metodus, kurių metu visi mokiniai būtų įtraukiami į mokymosi procesą. Įtraukiojo ugdymo organizavimas naudojant bendradarbiavimo metodus, sąlygoja šio magistrinio darbo tyrimo naujumą, nes jame nagrinėjama bendradarbiavimo metodų taikymas siekiant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukimo į ugdymo procesą. Darbo tikslas: Ištirti kaip pedagogai taiko bendradarbiavimo metodus siekdami mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukimo į ugdymo procesą. Uždaviniai: 1. Mokslinėje literatūroje išnagrinėti bendradarbiavimo metodų mokslinį pagrindimą. 2. Ištirti pedagogų požiūrį į bendradarbiavimo metodų taikymą organizuojant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą. 3. Įvertinti kokią įtaką bendradarbiavimo metodai daro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukimui į ugdymo procesą, pedagogų požiūriu. 4. Palyginti bendradarbiavimo metodų populiarumą miesto ir rajono mokyklose. Išvados: Bendradarbiavimo metodai gali būti taikomi kaip priemonė siekiant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukimo į ugdymo procesą. Atlikus tyrimą buvo pastebėta, kad pedagogai turi žinių apie bendradarbiavimo metodus ir teoriniu pagrindu teigiamai vertina šių metodų taikymą mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimui, bei įžvelgia didesnę bendradarbiavimo metodų teikiamą naudą lyginant su tradiciniais metodais, tačiau bendradarbiavimo metodai dar nėra sistemingai taikomi ugdymo organizavime. Atlikto tyrimo metu gauti rezultatai rodo, kad pedagogų požiūriu, bendradarbiavimo metodų taikymas sudaro sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, būti labiau įtrauktiems į bendrą grupės veiklą, aktyviau dalyvauti pamokose ir dirbti išvien su kitais mokiniais. Tai daro teigiamą įtaką ne tik akademiniu aspektu, bet didėja ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, savivertė, bei kuriasi tvirtesni socialiniai santykiai su bendraamžiais.
According to the data of Statistics Lithuania there were 32,2 thousand of pupils with special educational needs attending schools of general education in the school year of 2017/2018. This makes 11,9 % of total number of pupils. Therefore, implementation of inclusive education practices is an important goal as well as it is a challenge of the education system. As the number of pupils with special needs is steadily increasing in the ordinary class, the teacher has to apply certain methods in order to include all pupils in the learning process. Research on application of collaborative approaches with the aim of inclusion of pupils with special education needs is new and therefore relevant. The main aim of the final thesis is to research how pedagogues apply collaborative approaches with the aim of inclusion of pupils with special educational needs into the process of education. Objectives of the final theses: 1. To investigate the justification of the collaborative approaches in the scholarly literature. 2. To research the attitude of the pedagogues in regards to the application of collaborative approaches in the process of education of pupils with special needs. 3. To evaluate the impact of the collaborative approach to the inclusion of pupils with special education needs into the education process from pedagogues’ point of view. 4. To make a comparison of the popularity of collaborative approaches in the rural and city schools. Conclusions of the final thesis: Collaborative approaches can be used as one of key measures of better inclusion of pupils with special educational needs into the education process. After carrying out the research, it become evident, that teachers have a good knowledge about collaborative approaches and have positive attitude towards implementation of collaborative approaches in their daily teaching routines. In addition, pedagogues consider collaborative teaching approaches as more beneficial compared to traditional teaching methods. However, the collaborative teaching approaches are still not applied systematically in the teaching process. The results of the research show, that from pedagogues’ point of view, the application of collaborative approaches allows learners with special educational needs to become more included in the common work of the group, be more active in the lessons and work shoulder to shoulder with peers. This is a positive outcome not only in regards to learning results but also increases self-esteem of the learners with special educational needs and allows them building stronger social connections with peers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/95211
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
dovile_ankstute_md.pdf1 MBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on May 1, 2021

Download(s)

48
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.