Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93519
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Huang, Tingchunni
Supervisor: Lasauskienė, Jolanta
Title: Junior school children’s piano teaching and learning in China
Other Title: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mokymas ir mokymasis groti fortepijonu Kinijoje
Extent: 57 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Muzikos mokytojas;Music Teacher;Muzikos edukologija;Muzikos mokytojų rengimas;Fortepijonas;Music Educology;Piano;Music teachers’ education
Abstract: The relevance of the research. Music, just like a language, has a strong national character. The differences between nations and regions will make music art different. Just like the differences in grammar and vocabulary between different languages, music in China and the West differs greatly different,which is inseparable from the cultural differences between China and the west.
Tyrimo problema apibrėžiama klausimu: kaip tobulinti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mokymą ir mokymasi groti fortepijonu (turinį, mokymo ir mokymosi ir meninės raiškos metodus) Kinijoje. Tyrimo objektas – jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mokymas(is) groti fortepijonu Kinijoje. Tyrimo tikslas – atskleisti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mokymo ir mokymosi groti fortepijonu ypatumus Kinijoje. Uždaviniai: 1. Išryškinti mokymo(si) groti fortepijonu sampratą iš ugdymo mokslų požiūriu. 2. Nustatyti Kinijos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mokymo(si) groti fortepijonu ypatumus. 3. Atskleisti svarbiausius jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mokymą(si) groti fortepijonu lemiančius kriterijus (turinį, metodus) būsimų muzikos mokytojų požiūriu. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, būsimų muzikos mokytojų apklausa raštu (atvirieji ir uždarieji klausimai), absoliučių ir procentinių dažnių skaičiavimai, atsakymų turinio (kontentinė) analizė. Išvados 1. Mokymo ir mokymosi groti fortepijonu Kinijoje analizė atskleidė keletą problemų: nepakankama taikomų metodų įvairovė, pasenusi mokymo(si) medžiaga, didelis dėmesys atsiskaitymams (įgytų gebėjimų patikrinimui ir vertinimui) nepakankama jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mokymo groti fortepijonu patirtis. 2. Mokant(is) groti fortepijonu Europoje daugiau dėmesio skiriama besimokančiojo asmenybei ugdyti(s), jo muzikiniams interesams bei poreikiams tenkinti, taikoma didelė mokymo(si) metodų įvairovė. Kinijoje vyraujanti mokymo(si) groti fortepijonu metodika itin akcentuoja grojimo įgūdžių it technikos lavinimą bei tobulinimą. 3. Analizuojant būsimų muzikos mokytojų (kinų studentų) požiūrį į svarbiausius jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mokymą(si) groti fortepijonu lemiančius veiksnius (turinį, metodus) paaiškėjo, kad studentai itin pabrėžė mokymo(si) groti fortepijonu priešmokyklinėse ir pradinėse klasėse svarbą. Didesnis dėmesys mokymo(si) ir meninės raiškos metodų įvairovei galėtų prisidėti prie mokymo(si) groti fortepijonu Kinijoje skatinimo ir tobulinimo.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93519
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
tingchunni_huang_md.pdf1.2 MBAdobe PDF   Until 2024-06-05View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.