Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93516
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mickienė, Agnė
Supervisor: Lasauskienė, Jolanta
Title: Viduriniojo mokyklinio amžiaus mokinių saviraiškos plėtojimas populiariąja muzika: Lietuvos ir Jungtinės Karalystės atvejis
Other Title: Development of middle school age students’ self- expression through popular music: the case of Lithuania and the United Kingdom
Extent: 80 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Muzikos mokytojas;Muzikos edukologija;Music teacher;Music educology
Abstract: Tyrimo aktualumas. Išvystyta muzikinė industrija ir technologijos leidžia lengvai pasiekti visų pasaulio šalių muziką bei artimiau susipažinti su jos unikalia kultūra ir tradicijomis. Šiandien žmogus yra apsuptas itin įvairių muzikos žanrų bei stilių. „Muzika lydi beveik kiekviename žingsnyje, ji suaktyvina vaiko psichines galias ir sudaro prielaidas išgyvenimų patirčiai“ – teigia A. Rauduvaitė (2009, p. 37). Todėl galima daryti prielaidą, jog tradicinės muzikinio ugdymo sistemos nepajėgia apjungti visų šiuolaikinės muzikos žanrų, su kuriais susiduria ugdytiniai šiandien, o populiarioji muzika tapo neatskiriama gyvenimo dalimi.
The problem of the research is formulated as the following questions: How to develop self-expression of middle school age students in non-formal music education considering the context of conditions for education, different experience, didactic systems and conception of self- expression education? The object of the research: development of middle school age students’ self-expression through popular music in Lithuania and the United Kingdom. The aim of the research: to identify and to compare possibilities for developing middle school age students’ self-expression through popular music in Lithuania and the United Kingdom. The methods of the research: analysis of scholarly literature, content analysis of documents; questionnaires to school students and teachers, observation, content analysis of responses.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93516
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
agne_mickiene_md.pdf1.19 MBAdobe PDF   Until 2024-06-05View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.