Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93501
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Ramanauskaitė, Aurelija
Supervisor: Mulerčikas, Povilas
Title: Chitozano antigrybelinių savybių tyrimas
Other Title: Chitosan antifungal activity research
Extent: 50 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Chitozanas;Chitosan;Antigrybelinis aktyvumas;Antifungal activity;Mikromicetai;Micromycetes
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami chitozano antigrybelinio aktyvumo tyrimo rezultatai. Tyrimo tikslas. Ištirti chitozano fungicidinį aktyvumą miežių ir kviečių mikromicetams. Tyrimo objektas. Aukštos, vidutinės ir žemos molekulinės masės komercinis chitozanas. Tyrimo metodai. Tyrimams buvo naudotas skirtingos molekulinės masės komercinis chitozanas. Iš jo paruošiami 0,5 g•l-1, 1 g•l-1 ir 2 g•l-1 koncentracijų chitozano preparatai. Kviečių ir miežių sėkla apvelta chitozano preparatais, išsėjama ant maitinamosios bulvių dekstrozės terpės, inkubuojama auginimo spintoje 22 ± 2 °C temperatūroje. Po 5 dienų stebimi rezultatai. Tyrimo rezultatai. Tyrime su vasariniais grūdais identifikuoti mikromicetai: Bipolaris spp., Aspergillus spp., Alternaria spp., Penicilium spp., Ulocladium spp., Mycelia sterilia, Saccharomyces spp., Mucor spp. Nustatytas žemos molekulinės masės chitozano fungicidinis poveikis Bipolaris spp., Alternaria spp., Saccharomyces spp. ir aukštos molekulinės masės chitozano poveikis Bipolaris spp., Penicilium spp., ir Mycelia sterilia mikromicetams. Nenustatyta, sąveika tarp chitozano molekulinės masės ir koncentracijos .
The master's thesis presents the results of the chitosan antifungal activity study. The aim of research – To investigate the antifungal activity of chitosan in micromycetes of barley and wheat. The object of research - high, medium and low molecular weight commercial chitosan. The methods of the research. Commercial chitosan of different molecular weights was used for research. It is made from preparations of 0.5 g•l-1, 1 g•l-1 and 2-g•l-1 chitosan. Wheat and barley seed is flushed with chitosan preparations, poured on nutrient potato dextrose agar, incubated in a culture cabinet at 22 ± 2 °C. After 5 days the results are monitored. The results of research. Micromycetes identified in the study with spring cereals: Bipolaris spp., Aspergillus spp., Alternaria spp., Penicilium spp., Ulocladium spp., Mycelia sterilia, Saccharomyces spp., Mucor spp. Fungicidal effects of low molecular weight chitosan on Bipolaris spp., Alternaria spp., Saccharomyces spp. and high molecular weight chitosan were determined for Bipolaris spp., Penicilium spp., and micromycetes. No interaction was found between chitosan molecular weight and concentration.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93501
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
aurelija_ramanauskaite_md.pdf1.44 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.