Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93494
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlinstrubienė, Aušra-
dc.contributor.authorMakauskaitė, Gintarė-
dc.date.accessioned2019-05-29T09:26:54Z-
dc.date.available2019-05-29T09:26:54Z-
dc.date.issued2019-05-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/93494-
dc.description.abstractMagistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami 2018 – 2019 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (iki 2019 m. Aleksandro Stulginskio universiteto) Agronomijos fakulteto Biologijos augalų biotechnologijos instituto ir Agrobiotechnologijos laboratorijoje atliktų vaistinės melisos morfogenezės indukcijos in vitro tyrimų rezultatai. Darbo objektas – vaistinė melisa (Melissa officinalis L.). Darbo metodai: vaistinės melisos morfogenezei in vitro tirti naudoti skilčialapių eksplantai. Eksplantai auginti modifikuotoje MS terpėje su skirtingais augimo reguliatoriais ir jų kiekiais bei deriniais: MS (kontrolė); MS+ 0,5 mg l–1 BAP; MS+ 0,5 mg l–1 KIN; MS+ 0,5 mg l–1 2iP; MS+ 0,5 mg l–1 BAP+ 1,0 mg l–1 2,4-D; MS+ 0,5 mg l–1 BAP+ 1,5 mg l–1 2,4-D; MS+ 0,5 mg l–1 BAP+ 2,0 mg l–1 2,4-D; MS+ 0,5 mg l–1 BAP+ 1,0 mg l–1 NAR; 0,5 mg l–1 BAP+ 1,5 mg l–1 NAR; 0,5 mg l–1 BAP+ 2,0 mg l–1 NAR. Vertintas pumpurų formavimosi dažnis (proc.), pumpurų kiekis iš eksplanto (vnt.) ir mikroūglių įsišaknijimo dažnis (proc.). Darbo rezultatai. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad augimo reguliatorių priedas maitinamojoje terpėje inicijavo vaistinės melisos morfogenezę in vitro. Intensyviausiai vaistinės melisos izoliuoti skilčialapiai pridėtinius pumpurus formavo terpėje, papildytoje 2,0 mg l-1 2,4 - D + 0,5 mg l-1 BAP deriniu (86,66 proc.). Didžiausią (5,77 vnt. iš eksplanto) pridėtinių pumpurų kiekį vaistinės melisos izoliuoti skilčialapių eksplantai suformavo terpėje, papildytoje 1,0 mg l-1 NAR + 0,5 mg l-1 BAP. Intensyviausiai vaistinės melisos rizogenezės procesas in vitro vyko maitinamojoje terpėje, papildytoje 0,2 mg l -1 NAR.lt
dc.description.abstractThe Master's thesis presents the results of in vitro studies of induction of morphogenetic induction of lemon balm morphogenesis, performed at Vytautas Magnus Agricultural Academy (until 2019 - Aleksandras Stulginskis University), Agronomy Faculty, Institute of Biology and Plant Biotechnology and Agrobiotechnology Laboratory in 2018-2019. The Object of the work – lemon balm (Melissa officinalis L.). Methods of work: exploration of lemon balm morphogenesis in vitro for use in ventricular explants. Explants grown in modified MS medium with different growth regulators and their amounts and combinations: MS (control); MS + 0.5 mg l-1 BAP; MS + 0.5 mg l-1 KIN; MS + 0.5 mg l-1 2iP; MS + 0.5 mg l-1 BAP + 1.0 mg l-1, 2,4-D; MS + 0.5 mg l-1 BAP + 1.5 mg l-1, 2,4-D; MS + 0.5 mg l-1 BAP + 2.0 mg l-1, 2,4-D; MS + 0.5 mg l-1 BAP + 1.0 mg l-1 NAR; 0.5 mg l-1 BAP + 1.5 mg l-1 NAR; 0.5 mg l-1 BAP + 2.0 mg l-1 NAR. The rate (%) of bud formation, the number of buds from the explant (units) and the frequency of the micro shoot rooting (percent) were rated. Results of work. The results of the study confirmed that the growth regulator additive in nutrient medium initiated in vitro morphogenesis of the lemon balm. The most intensively isolated cotyledon of the lemon balm were formed by a combination of 2.0 mg l-1 2,4-D + 0.5 mg l-1 BAP in the medium (86.66 %). The largest amount (5.77 pcs.) of added buds of the cotyledon explants, isolated by lemon balm was formed in the medium supplemented with 1.0 mg l-1 NAR + 0.5 mg l-1 BAP. The most intensive rhizogenesis process in vitro of lemon balm was in a nutrient medium supplemented with 0.2 mg l -1 NAR.en
dc.description.sponsorshipAgronomijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipBiologijos ir augalų biotechnologijos institutaslt
dc.format.extent43 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectMelisalt
dc.subjectLemon balmen
dc.subjectMorfogenezėlt
dc.subjectMorphogenesisen
dc.subjectAugimo reguliatoriailt
dc.subjectGrowth regulatorsen
dc.subject.otherAgronomija (A001) / Agronomy-
dc.titleMelisos morfogenezės indukcija in vitrolt
dc.title.alternativeMorphogenesis induction in vitro of lemon balmen
dc.typeMagistro darbas / Master thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)
Files in This Item:
gintare_makauskaite_md.pdf1.62 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

104
checked on May 30, 2020

Download(s)

40
checked on May 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.