Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93494
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Makauskaitė, Gintarė
Supervisor: Blinstrubienė, Aušra
Title: Melisos morfogenezės indukcija in vitro
Other Title: Morphogenesis induction in vitro of lemon balm
Extent: 43 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Melisa;Lemon balm;Morfogenezė;Morphogenesis;Augimo reguliatoriai;Growth regulators
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami 2018 – 2019 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (iki 2019 m. Aleksandro Stulginskio universiteto) Agronomijos fakulteto Biologijos augalų biotechnologijos instituto ir Agrobiotechnologijos laboratorijoje atliktų vaistinės melisos morfogenezės indukcijos in vitro tyrimų rezultatai. Darbo objektas – vaistinė melisa (Melissa officinalis L.). Darbo metodai: vaistinės melisos morfogenezei in vitro tirti naudoti skilčialapių eksplantai. Eksplantai auginti modifikuotoje MS terpėje su skirtingais augimo reguliatoriais ir jų kiekiais bei deriniais: MS (kontrolė); MS+ 0,5 mg l–1 BAP; MS+ 0,5 mg l–1 KIN; MS+ 0,5 mg l–1 2iP; MS+ 0,5 mg l–1 BAP+ 1,0 mg l–1 2,4-D; MS+ 0,5 mg l–1 BAP+ 1,5 mg l–1 2,4-D; MS+ 0,5 mg l–1 BAP+ 2,0 mg l–1 2,4-D; MS+ 0,5 mg l–1 BAP+ 1,0 mg l–1 NAR; 0,5 mg l–1 BAP+ 1,5 mg l–1 NAR; 0,5 mg l–1 BAP+ 2,0 mg l–1 NAR. Vertintas pumpurų formavimosi dažnis (proc.), pumpurų kiekis iš eksplanto (vnt.) ir mikroūglių įsišaknijimo dažnis (proc.). Darbo rezultatai. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad augimo reguliatorių priedas maitinamojoje terpėje inicijavo vaistinės melisos morfogenezę in vitro. Intensyviausiai vaistinės melisos izoliuoti skilčialapiai pridėtinius pumpurus formavo terpėje, papildytoje 2,0 mg l-1 2,4 - D + 0,5 mg l-1 BAP deriniu (86,66 proc.). Didžiausią (5,77 vnt. iš eksplanto) pridėtinių pumpurų kiekį vaistinės melisos izoliuoti skilčialapių eksplantai suformavo terpėje, papildytoje 1,0 mg l-1 NAR + 0,5 mg l-1 BAP. Intensyviausiai vaistinės melisos rizogenezės procesas in vitro vyko maitinamojoje terpėje, papildytoje 0,2 mg l -1 NAR.
The Master's thesis presents the results of in vitro studies of induction of morphogenetic induction of lemon balm morphogenesis, performed at Vytautas Magnus Agricultural Academy (until 2019 - Aleksandras Stulginskis University), Agronomy Faculty, Institute of Biology and Plant Biotechnology and Agrobiotechnology Laboratory in 2018-2019. The Object of the work – lemon balm (Melissa officinalis L.). Methods of work: exploration of lemon balm morphogenesis in vitro for use in ventricular explants. Explants grown in modified MS medium with different growth regulators and their amounts and combinations: MS (control); MS + 0.5 mg l-1 BAP; MS + 0.5 mg l-1 KIN; MS + 0.5 mg l-1 2iP; MS + 0.5 mg l-1 BAP + 1.0 mg l-1, 2,4-D; MS + 0.5 mg l-1 BAP + 1.5 mg l-1, 2,4-D; MS + 0.5 mg l-1 BAP + 2.0 mg l-1, 2,4-D; MS + 0.5 mg l-1 BAP + 1.0 mg l-1 NAR; 0.5 mg l-1 BAP + 1.5 mg l-1 NAR; 0.5 mg l-1 BAP + 2.0 mg l-1 NAR. The rate (%) of bud formation, the number of buds from the explant (units) and the frequency of the micro shoot rooting (percent) were rated. Results of work. The results of the study confirmed that the growth regulator additive in nutrient medium initiated in vitro morphogenesis of the lemon balm. The most intensively isolated cotyledon of the lemon balm were formed by a combination of 2.0 mg l-1 2,4-D + 0.5 mg l-1 BAP in the medium (86.66 %). The largest amount (5.77 pcs.) of added buds of the cotyledon explants, isolated by lemon balm was formed in the medium supplemented with 1.0 mg l-1 NAR + 0.5 mg l-1 BAP. The most intensive rhizogenesis process in vitro of lemon balm was in a nutrient medium supplemented with 0.2 mg l -1 NAR.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93494
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
gintare_makauskaite_md.pdf1.62 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

40
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.