Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93485
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Drūtys, Žygimantas
Supervisor: Šilingienė, Gerda
Title: Privačių miškų atkūrimo ir įveisimo vertinimas VMT Šiaulių regioninio padalinio teritorijoje
Other Title: Evaluation of the regeneration and afforestation quality in private forests in Siauliai district
Extent: 50 p.
Date: 31-May-2019
Keywords: Žėliniai;Seedlings;Želdiniai;Greenery;Privatus miškas;Private forest
Abstract: Baigiamajame darbe tiriama privačių miškų atkūrimo ir įveisimo kokybė ir atitikimas keliamiems reikalavimams. Darbo objektas – VMT Šiaulių regiono padalinio plyno kirtimo biržės privačiuose miškuose. Darbo tikslas – nustatyti privačių miškų valdų atkūrimo atitikimą reikalavimams. Darbo metodai: želdinių kokybės vertinimas, žėlinių kokybės vertinimas, įveistų plotų kokybės vertinimas, gautų duomenų analizė. Darbo rezultatai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad daugeliu atvejų, privačiuose miškuose, po plynų kirtimų buvo išlaikomos ir atkurtos panašios medynų sudėtys kaip ir prieš kirtimus. Dažniausiai, privačiuose miškuose, medynai atkuriami taikant – natūralus (žėliniais), kiek rečiau – želdiniais, rečiausiai – mišrus. Nustatyta, kad atkurtų privačių miškų kirtaviečių, daugiau nei pusės vertintų plotų atkūrimo kokybė bloga. Gerai arba patenkinamai įvertinta mažiau nei pusėje vertintų plotų. Taigi, miško atkūrimas buvo vykdomas visuose vertintuose plotuose, per tris metus, tačiau kai kuriuose plotuose buvo pasirinktas netinkamas atkūrimo būdas, dėl ko nukentėjo atkūrimo kokybė.
The final thesis examines the quality of restoration and establishment of private forests and their compliance with the requirements. Subject of the research – VMT Šiauliai Region subdivision clearing exchanges. Aim of the research – to determine the eligibility of restoration of private forest holdings. Methodology: assessment of the quality of greenery, evaluation of the quality of the germs, evaluation of the quality of the planted areas, analysis of the obtained data. Results. The study found that, in most cases, in private forests, similar forest stands were harvested and restored as before pre-felling. Most often, in private forests, stands are restored using natural (ornamental) plants, but less often - with greenery, rarely - mixed. The quality of restoration of restored private forest sites, more than half of the estimated areas is poor. Less than half of the assessed areas are considered satisfactory and / or good. Thus, reforestation was carried out in all assessed areas over a three-year period, but in some areas an inadequate recovery method was chosen, which affected the quality of the restoration.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93485
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
zygimantas_drutys_md.pdf1.24 MBAdobe PDF   Until 2024-05-31View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

104
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.