Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93464
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kashparava, Darya
Supervisor: Gruodytė, Edita
Title: Does ordiance of the President of the Republic of Belarus no. 3 “On preventing freeloading practices” (“On the promotion of employment of the population”) violates the right to freedom of work?
Other Title: Ar Baltarusijos Respublikos prezidento potvarkis nr. 3 "dėl freeloading praktikos prevencijos" (skatinti gyventojų užimtumą) pažeidžia teisę į darbą?
Extent: 45 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Freedom of work;Republic of Belarus;Human rights;Ordiance;Darbo laisvė;Baltarusijos Respublika;Žmonių teisės;Įsakymas
Abstract: The Master thesis deals with the problems of observance of the right and freedom of work in the Republic of Belarus. This issue became particularly acute with the adoption of Ordinance of the President of the Republic of Belarus on Preventing Freeloading Practices (on the Promotion of employment of the population). The paper considers whether the Ordinance complies with international standards in the field of freedom of work. To this end, the norms existing at the international and national levels are studied. The work also focuses on the historical, social and economic aspects of the adoption of the Ordinance. A comparison was made between the liability that took place in the USSR and the administrative liability imposed for non-payment of the fee, payment, which was established by this act. The consequences and subsequent changes that have been made to the Ordinance are considered. Thus, since January 1, 2019, the new version of the Ordinance comes into force, which, at first glance, is not much like the previous version. The paper analyzes the issue of the fact that the annual fee for financing of public expenditures has been replaced by the payment of state-subsidized services at their full cost. It also provides a legal assessment of the use of such measures as the referral of able-bodied non-working citizens, leading an antisocial lifestyle, in medical and labor dispensaries.
Magistro darbe nagrinėjamos teisės ir darbo laisvės Baltarusijos Respublikoje problemos. Šis klausimas tapo ypač aktualus priėmus Baltarusijos Respublikos Prezidento potvarkį dėl laisvosios praktikos prevencijos (dėl gyventojų užimtumo skatinimo).  Straipsnyje nagrinėjama, ar potvarkis atitinka tarptautinius standartus laisvo darbo srityje. Šiuo tikslu tiriamos tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu egzistuojančios normos. Darbe taip pat nagrinėjami istoriniai, socialiniai ir ekonominiai potvarkio priėmimo aspektai. Palyginta SSRS atsakomybė ir administracinė atsakomybė, kuri buvo nustatyta už mokesčio nesumokėjimą, mokėjimą, kuris buvo nustatytas šiuo aktu.  Nagrinėjami nutarime padarytos pasekmės ir vėlesni pakeitimai. Taigi nuo 2019 m. Sausio 1 d. Įsigalioja nauja Įstatymo redakcija, kuri iš pirmo žvilgsnio nėra panaši į ankstesnę versiją. Straipsnyje nagrinėjamas faktas, kad metinis mokestis už viešųjų išlaidų finansavimą buvo pakeistas valstybės subsidijuojamų paslaugų apmokėjimu visomis sąnaudomis. Jame taip pat pateikiamas teisinis tokių priemonių, kaip antai socialinio gyvenimo būdo nulemiantis netinkamų nedirbančių piliečių kreipimasis į medicinos ir darbo medicinos įstaigas, įvertinimas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93464
Appears in Collections:2019 m. (TF mag.)

Files in This Item:
darya_kashparava_md.pdf482.6 kBAdobe PDF   Until 2024-06-05View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

4
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.