Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93425
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Beniušienė, Simona
Supervisor: Brėdikytė, Milda
Title: Mamų žaismingumo, santykio su savo mama, suvokto auklėjimo stiliaus ir vaikų žaismingumo sąsajos
Other Title: Correlations between mother playfulness, relationship with their mother, perceived style of parenting and playfulness of children
Extent: 42 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Žaismingumas;Playfulness;Auklėjimo stilius;Parenting style;Santykiai su mama;Relationship with mother
Abstract: Tyrimo tikslas: ištirti mamų žaismingumo, santykio su savo mama, suvokto auklėjimo stiliaus ir vaikų žaismingumo sąsajas. Tyrime dalyvavo 63 mamos, auginančios ikimokyklinio amžiaus vaikus. Tyrimo metodologija: mamų auklėjimo stiliui tirti buvo naudojamas „Tėvų auklėjimo stilių klausimynas”. Mamų santykiams su savo mama tirti buvo naudojamas „Ryšių su tėvais vertinimo klausimynas”. Mamų žaismingumui vertinti naudojama „Suaugusių žaismingumo bruožų skalė“. Vaikų žaismingumas matuojamas šiuo klausimu: „Ar pasakytumėte, kad jūsų vaikas daug žaidžia?”. Tyrimo rezultatai: nenustatyta statistiškai reikšmingų ryšių tarp mamų žaismingumo ir santykių kokybės su savo mama. Nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp mamų rūpesčio ir mamų noro linksmintis ir neigiamas ryšys tarp noro linksmintis ir autoritarizmo. Nustatyta, kad mamų autoritetinis auklėjimo stilius nėra susijęs su vaikų žaismingumu. Nustatyta, kad mamų žaismingumas nėra teigiamai susijęs su vaikų žaismingumu. Nenustatyta statistiškai reikšmingų ryšių tarp mamų žaismingumo ir jų naudojamo auklėjimo stiliaus. Nustatyta, kad mamų noras linksmintis yra reikšmingai susijęs su jų gebėjimu palaikyti savo vaikus, taip pat noras linksmintis statistiškai reikšmingai susijęs su autonomiškumo suteikimu.
Aim of the study: to investigate mother playfulness, relationship with their mother, perceived style of parenting and playfulness of children. In total, 63 mothers raising pre-school children participated in this research. Methodology of the study: „The parenting styles and dimensions questionnaire“ was used to study mothers' parenting style. „Parental Bonding instrument“ was applied to research on mother relationships with their mothers. „Adult Playfulness Trait Scale“ was used to evaluate mother‘s playfulness. Children‘s playfulness is measured by the „Would you say your child is playing a lot?“question. Results of the study: statistically relevant relation between mother‘s playfulness and the quality of relationship with their mothers was not found. However there was found statistically relevant connection between mother’s concern and mother‘s desire to have fun and negative connection between desire to have fun and authoritarism. Also, the research shows that the authoritarian style of mothering is not connected to de children’s playfullness. Mother’s playfullness is not positively related to children’s playfullness. Statistically relevant relation between mother‘s playfullness and their used parenting style was not found. Mothers’ desire to have fun, however is relevantly related to capacity to support their children, and also the desire to have fun is statistically relevantly related to giving kids their autonomy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93425
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

101
checked on May 1, 2021

Download(s)

91
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.