Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93420
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Balčiūnas, Algirdas
Supervisor: Romaneckas, Kęstutis
Title: Piktžolių kontrolės inovacijos cukrinių runkelių pasėlyje
Other Title: Innovation of weed control in sugar beet crop
Extent: 50 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Piktžolių kontrolė;Weed control;Cukriniai runkeliai;Sugar beet;Produktyvumas;Productivity;„Conviso Smart“ sistema;“Conviso Smart” system
Abstract: Tyrimas atliktas 2018 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (nuo 2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos) Bandymų stotyje. Eksperimento dirvožemis - giliau glėjiškas pasotintas palvažemis (Endohypogleyic-Eutric Planosol – PLe-gln-w). Tyrimo objektas – cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumas, produktyvumas ir produkcijos kokybė. Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingų cheminės piktžolių kontrolės sistemų, pagrįstu komplekso veislė-herbicidas naudojimu, įtaką cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumui, produktyvumui ir kokybiniams rodikliams. Tyrimo uždaviniai: nustatyti Conviso Smart piktžolių kontrolės sistemos poveikį cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumui; nustatyti cukrinių runkelių pasėlio produktyvumo rodiklius (pasėlio tankumą vegetacijos pabaigoje, šakniavaisių derlingumą); nustatyti cukrinių runkelių šakniavaisių kokybinius rodiklius (šakotumą, cukringumą, kalingumą, natringumą, azotingumą); įvertinti cukrinių runkelių perdirbimo rodiklius (baltojo cukraus kiekį). Tyrimų sąlygos ir metodai: 1) TS - Tradicinė piktžolių kontrolės sistema (kontrolinis palyginamasis variantas); 2) CS - „Conviso Smart“ veislė su tradiciniais herbicidais; 3) CC – „Conviso Smart“ veislė su „Conviso One“ herbicidu. Lauko eksperimente cukrinių runkelių pasėlio tankumas nustatytas suskaičiavus šakniavaisius, iškastus jungtiniam mėginiui produktyvumui ir kokybiniams rodikliams nustatyti. Piktžolių skaičius ir rūšinė sudėtis nustatyti 3 kartus: prieš purškiant herbicidais, po pirmojo purškimo ir po antrojo purškimo. Po 1- ir 2 purškimų nustatyta ir piktžolių sausoji masė. Eksperimento rezultatai įvertinti dispersinės ir koreliacinės analizes metodais. Darbo rezultatai. Skirtingų cheminės piktžolių kontrolės sistemų panaudojimas cukrinių runkelių pasėlyje turėjo esminės įtakos cukrinių runkelių pasėlio piktžolėtumui, pasėlio produktyvumo, šakniavaisių kokybiniams ir perdirbimo rodikliams. Derliaus nuėmimo metu „Conviso Smart“ sistemos runkeliai buvo 24–31 t ha-1 derlingesni nei taikant kitas sistemas. „Conviso Smart“ sistemos runkelių laukeliuose gautas vidutiniškai 36,1 proc. didesnis baltojo cukraus derlingumas, nei piktžolių kontrolės sistemoje TS.
A field experiment was conducted at the Experimental Station of Vytautas Magnus University Agriculture Academy (VDU ŽŪA) in 2018. The soil of the experiment is silty light loam Planosol (Endohypogleyic-Eutric, PLe-gln-w). Reaseach object: weediness, root productivity and quality of sugar beet crop. Research aim: to evaluate the impact of different chemical weed control systems based on the use of a complex “Conviso Smart” variety+herbicide on sugar beet crop weediness, productivity and quality parameters. Objectives: to determine the effect of “Conviso Smart” weed control system on sugar beet crop weediness; to determine sugar beet crop productivity parameters: density of crop at the end of vegetation, root yield; to determine root of sugar beet quality parameters: ramification, sucrose content, concentration of sodium, potassium and alpha amino N; to determine root processing parameters: amount of white sugar. Experimental methods and conditions: Treatments of the experiment: 1) conventional weed control system (control treatment, conventional variety+conventional herbicide) (TS); 2) “Conviso smart” variety with conventional herbicide (CS); 3) “Conviso Smart” variety with “Conviso One” herbicide (CC). In field experiment sugar beet crop density was determined by counting the roots in the samples for productivity and qualitative tests. The paper presents washed (clean) sugar beet root yield. The number of weeds and composition of species were determined 3 times: before spraying, after first and second spray. The dry mass of weeds was determined after 1 and 2 spray. Weed Results of the experiment were evaluated by the dispersion and correlation analysis methods. Research results: in 2018, different chemical weed control methods usually had significant effect on sugar beet crop weediness, productivity, quality and root processing parameters. “Conviso Smart” achieved 24-31 t ha-1 higher yields of beetroot than using other weed control systems. We also achieved 36.1 percent higher white sugar yield of beetroot by using “Conviso Smart” system compared with weed control system TS.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93420
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
algirdas_balciunas_md.pdf1.49 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

24
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.