Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93414
Type of publication: master thesis
Field of Science: Muzika / Music (C001)
Author(s): Rudaja, Viktorija
Supervisor: Bukantatė, Daiva
Title: Kauno miesto simfoninio orkestro raida
Other Title: Kaunas city symphony orchestra development
Extent: 56 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Simfoninis orkestras;Symphony orchestra;Kaunas;Kaunas;Raida;Development
Abstract: Orkestrai kuriasi visais laikais, turėdami vieną ar kitą palaikymą, jų gyvavimo laikas ir kokybė taip pat yra nulemta įvairių veiksnių. Įdomu tai, kad labai jaunas Kauno miesto simfoninis orkestras (KMSO) neturėdamas išskirtinių resursų per trumpą laiką pelnė tarptautinį pripažinimą, todėl yra tikslingai atskleisti to priežastis. Tyrimo klausimai: - Kas lėmė ir dabar lemia aukštus orkestro pasiekimų rezultatus? - Ko reikia sėkmingai orkestro raidai? Darbo tikslas: pristatyti Kauno miesto simfoninio orkestro raidą Uždaviniai: 1. Aprašyti simfoninių orkestrų atsiradimo istoriją. 2. Apžvelgti Lietuvoje gyvuojančius orkestrus 3. Atskleisti veiksnius, lėmusius Kauno miesto simfoninio orkestro raidą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų, interneto resursų ir spaudos publikacijų analizė, interviu, refleksija Per savo trumpą gyvavimo istoriją, disponuojant labai kukliais resursais, Kauno miesto simfoninis orkestras pelnė labai didelį pripažinimą. Šitam kelyje orkestrą lydėjo palankūs ir nepalankūs veiksniai. Palankūs veiksniai: - Geras startas. Stiprūs Kauno kamerinio orkestro atlikėjai ir virtuozas smuikininkas vyr. dirigentas. - Iniciatyva. Naujai įkurto simfoninio orkestro vadovo asmeninė iniciatyva ir optimaliausios strategijos pasirinkimas. - Personalo vadyba. Vyr. dirigentų vaidmuo tobulinant orkestrą. - Ryšiai. Vadovo ir vyr. dirigentų pažintys ir ryšiai. - Bendradarbiavimas. Pasaulinio lygo solistų ir žvaigždžių įtraukimas į orkestro veiklą. - Repertuaras. Subalansuotas repertuaras ir gausa išskirtinių projektų. Leidybinės veiklos plėtimas. - Kauno miesto savivalda. Kauno miesto valdžios kultūrinis išpursimas ir orkestro palaikymas. Visi nepalankūs veiksniai kyla iš menko finansavimo: nedideli atlyginimai ir honorarai, dėl ko sunku pritraukti geriausius muzikantus solistus ir dirigentus, nesukomplektuotas orkestras. Kai kurių atlikėjų ir muzikinių instrumentų trūkumas, didelė dirigentų kaita, kas trukdo savito orkestro veido formavimui.
In all times Orchestras were created using some support. Also, their lifetime and quality are determined by various factors. It is interesting, that very young Kaunas City Symphony Orchestra (KCSO) gained international recognition without special recourses and during a short time. So it is right to investigate the reasons for this. Problems of Study: - What supports great results of the Orchestra? - What is needed for further successful orchestra development? The Objective of Study: to present Kaunas City Orchestra development Tasks: 1. Portray the Origin History of Symphony Orchestras. 2. Review active Lithuania Orchestras. 3. Reveal factors, that determined Kaunas City Orchestra development. Methods of the Study: analysis of scientific literature, documents, internet resources and press publications. Interview and reflection. During a short life, using limited resources, Kaunas City Orchestra gained significant recognition. In its way, the Orchestra was led by positive and negative factors. Positive factors: - A good start. Strong Kaunas Chamber Orchestra artists and it's virtuoso violinist senior conductor. - Initiative. Chief‘s personal initiative and optimal strategy, when the Orchestra was newly established. - Staff management. Senior conductors‘ role in orchestra improvement. - Connections. Chief‘s and senior conductors‘ connections. - Cooperation. World leading artists and stars involvement in the orchestra‘s activity - Repertoire. Well-balanced repertoire and a lot of exceptional projects. Broaden of publishing activity. - Local government. Kaunas City administrations cultural background and support for the Orchestra. All negative factors rise from limited funding: small salaries and donations. This way it is hard to attract leading artists and conductors, badly comprised orchestra. Also, lack of some orchestra artists and musical instruments, intensive change of conductors, which prevents the formation of the original image of the Orchestra.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93414
Appears in Collections:2019 m. (MA mag.)

Files in This Item:
viktorija_rudaja_md.pdf1.3 MBAdobe PDF   Until 2024-06-04View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

22
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.