Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93400
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Rumkis, Martynas
Supervisor: Gražulis, Donatas
Title: Trakų futbolo klubo technikos ir taktikos veiksmų raiška 2017 m. sezone
Other Title: Trakai football club tech and tactics resolution in 2017 season
Extent: 67 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Technika;Technical;Taktika;Tactical;Futbolas;Football
Abstract: Aktualumas. Futbolas savo populiarumu, aistruolių masiškumu stadionuose bei prie televizorių ekranų lenkia kitas sporto šakas. Tarptautinės futbolo federacijos duomenimis futbolas yra viena populiariausių sporto šakų pasaulyje. Jį žaidžia 265 milijonų žmonių (225 milijonai vyrų ir 40 milijonų moterų) (Winkstrom, 2009). Kad ir kur vyktų varžybos, futbolas sukelia aštrias emocijas, o įnirtingų jo sirgalių yra daugiau, nei kuriame nors kitame žaidime (Gifford, 2004). Objektas: Trakų futbolo klubo technikos ir taktikos rodikliai, jų raiška čempionate ir tarptautinėse varžybose. Tikslas: atskleisti FK „Trakai” komandos technikos ir taktikos veiksmų raišką 2017 m. sezone. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti futbolo klubo „Trakai“ žaistų rungtynių technikos ir taktikos veiksmus 2017 m. sezone. 2. Atskleisti kaip kito futbolo klubo „Trakai“ komandos rodikliai 2017 m. skirtingais varžybų laikotarpio etapais. 3. Palyginti futbolo klubo „Trakai“ rodiklių raišką Lietuvos čempionate ir Europos lygos rungtynėse. Tyrimo metodai: Duomenys buvo skaičiuojami su SPSS programa ir nustatytos statistinių duomenų reikšmės. Mažiausia reikšmė, didžiausia reikšmė, vidurkis, standartinis nuokrypis, suma, koreliacinio ryšio patikimumas p<0,05. Iš InStat duomenų bazės buvo naudojami: bendri rodikliai, namų ir išvykos rodikliai, A lygos ir Europos lygos rodikliai, A lygos namų ir išvykos rodikliai, Europos lygos namų ir išvykos rodikliai, suskirstyta į 6 varžybinio laikotarpio etapus. 1. Išanalizavus FK ,,Trakai” 2017 m. sezono metu technikos ir taktikos rodiklius, nustatyta, kad vidutiniškai įmušdavo 1,6 įvarčio per rungtynes, tai didesnis rodiklis už praleistų, o praleisdavo vidutiniškai 0,9 įvarčio. FKT vidutiniškai link vartų smūgiuodavo 11,4 kartus ir tik kas trečias smūgis į vartų plotą 4,3. Technikos, taktikos veiksmų per rungtynės FK „Trakai“ vidutiniškai atlikdavo 975,0 ir iš jų 75,7 proc. buvo tikslūs. Perdavimų vidurkis varžybose 574,5 iš jų 82,4 proc. tikslūs. Pražangų vidurkis 12,8 per rungtynes, išprovokuotų pražangų vidurkis labai panašus 11,1. Prarastų kamuolių vidurkis 74,5 per rungtynes iš jų 11,8 savo aikštelės pusėje. Susigrąžinti kamuoliai 67,7 per rungtynes, iš jų 11,8 susigrąžinti varžovų aikštelės pusėje. 2. Atskleista, kad FK „Trakai“ rodiklių raišką varžybinio ciklo etapuose skyrėsi, įmuštų įvarčių vidurkiai mažiausi buvo pirmame rate 0,71, Europos lygoje 1,33 ir penktame rate 1,60. Didžiausia įmuštų įvarčių rodiklių vidurkį matome antrame rate 1,86, trečiame rate 1,83 ir ketvirtame rate 2,00 įvarčiai. Praleistų įvarčių rodikliai vidurkiai mažiausi buvo pirmame rate 0,57, antrame rate 0,71 ir trečiame rate 0,67. Didžiausi praleistų įvarčių rodiklių vidurkiai Europos lygoje 1,33 ketvirtame rate 1,29 ir penktame rate 1,00. Atliktų smūgių link vartų mažiausių rodiklių vidurkiai trečiame rate 8,50 ketvirtame rate 10,86 ir penktame rate 10,20, didžiausi atliktų smūgių rodiklių vidurkiai matomi pirmame rate 12,43 antrame rate 13,29 ir EL 12,83. Smūgių į vartų plotą mažiausi rodikliai matomi, pirmame rate 3,00 ir Europos lygos varžybose 3,50. Smūgių atliktų į vartų plotą didžiausi rodiklių vidurkiai antrame rate 6,14 trečiame rate 4,33 ketvirtame rate 4,00 ir penktame rate 5,00. 3. Buvo palyginta vidutinių rodiklių raišką ir nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai Europos lygoje ir A lygoje: technikos ir taktikos veiksmų atliktų sėkmingai 76,3 A lygoje 72,7 El. Išprovokuotos pražangos 12,8 A lygoje ir 2,3 EL. Prarasti kamuoliai savo aikštelės pusėje 11,0 A lygoje ir 15,8 Europos lygoje. Susigrąžinti kamuoliai varžovų pusėje A lygoje 12,8 ir EL 6,3.
Globally, football is being studied using different aspects but to improve its decision-making process of techniques and strategies it’s critical to spend additional time in analysing different metrics to understand which the key performance indicators (KPIs) are to arrange the most efficient plan for training sessions and official games. Aim: To analyse the importance of KPIs of techniques and strategy, their reflection in championship and international games. The aim of the research: To disclose the expression FC “Trakai” decision making in techniques and strategy during 2017 season. Objectives: 1. To analyse FC “Trakai” played games decision making of techniques and strategy. 2. To disclose how KPIs of another FC “Trakai” differ taking taking into consideration different time lines of the game. 3. To compare the reflection of FC “Trakai” KPIs on Lithuanian Championship and Europe league scale. Methodology: Data has been conducted and calculated using SPSS software and established data meaning of statistics. The lowest value, highest value, average, standard deviation, sum, reliability of correlation p<0.05. The KPIs from Instat database: the have been used common indicators as well as home away indicators. League A and Europe league indicators, A league home/away indicators, Europe league home/away indicators, divided in 6 equal time line parts of the game. 1. After analysis of FC “Trakai” 2017 season techniques and strategy indicators it has been determined that on average per game they have scored 1.6 goals which a higher indicator of missed goals which was 0.9 goals. On average FKT were making 11.4 shots per games and only around 30% were shots on target which on average was 4.3 per game. FKT have made a number of different action of techniques and strategy during the game which was: 975 which 75% of them were successfully completed. The average number of passes during the game was 574,5 which 82.4% were successful. On average, they have fouled their opponents 12.8 times per game and has a similar provoked foul result of 11.1 per game. The average result of lost ball was 74.5 per game which 11.8 was on their home side of the pitch. They have won-back 67.7 balls per game which 11.8 were on the opponent’s side of the pitch. 2. It has been disclosed that the KPIs reflection of official season game cycle of FC “Trakai”the number of scored goals was different comparing different rounds. The lowest average was on 1st round 0.71, Europe league 1.33 and 5th round 1.6. Therefore, the highest average of scored goals we can identify on 2nd round: 1.86, 3rd round 1.83 and 4th round 2.00 goals per game. The lowest average indicators of missed goals were on 1st round: 0.57, 2nd round 0.71 and 3rd round 0.67. The highest average indicators of missed goals were: Europe league: 1.33, 4th round 1.29 and 5th round 1.00. The lowest average of shots toward goal were on 3rd round: 8.5, 4th round 10.86 and 5th round 10.2, the highest average of shot toward goal indicators were: 1st round: 12.43, 2nd round: 13.29 and EL: 12.83. The shots on target lowest indicators are on 1st round: 3.0, Europe league: 3.5 and the highest were on 2nd round: 6.14, 3rd round: 4.33, 4th round 4.0, and fifth round 5.0. 3. The comparison has been done of average indicators to determine the key differences of data findings in Europe league and A league: techniques and strategy successful actions, 76.3 League A and 72.7 Europe league. Provoked fouls: League A 12.8 and EL 2.3. Lost balls on home side were 11.0 League A and 15.8 at Europe League. Won-back balls results were 12.8 at League A and 6.3 at Europe league.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93400
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
martynas_rumkis_md.pdf932.81 kBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Mar 3, 2020

Download(s)

2
checked on Mar 3, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.