Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93393
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoreika, Remigijus-
dc.contributor.authorKančiauskaitė, Donata-
dc.date.accessioned2019-05-28T06:25:59Z-
dc.date.available2019-05-28T06:25:59Z-
dc.date.issued2019-06-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/93393-
dc.description.abstractTiriamasis darbas „Xylella fastidiosa paplitimo Lietuvoje rizikos vertinimo analizė“ atliktas 2017–2019 m. Šiuo darbu siekiau išsiaiškinti, kokia yra tikimybė augalų patogenui Xylella fastidiosa patekti ir paplisti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atliekant tyrimą, remiantis tarptautiniais bei Europos Komisijos pateiktais dokumentais ir surinkta informacija apie kenksmingo organizmo biologiją, atliktais tyrimais bei kitais duomenimis, buvo išanalizuota surinkta teorinė informacija ir pagal ją parengtas „Greitasis kenkėjų rizikos analizės vertinimas“. Naudojantis vienu iš EFSA (Europos maisto saugos tarnybos) tarptautiniu kenkėjų rizikos analizės vertinimo klausimynu (PRA), atitinkama klausimų išdėstymo tvarka į juos atsakyta bei surašyti tam tikri įvertinimai, kuriuos apdorojus ir remiantis surinktais duomenimis padarytos preliminarios išvados. Surinta vaizdinė informacija apie Xylella fastidiosa, taip pat surinkta naujausia literatūrinė medžiaga apie patogeną bei apžvelgti atlikti tyrimai siekiant nustatyti patogeno buvimą ar sustabdyti jo plitimą. Išanalizavus visą surinktą literatūrą bei atlikus PRA, nustatyta jog Xylella fastidiosa yra ribotas ksilemą užkrėčiantis patogenas, galintis užkrėsti didelę dalį augalų rūšių ir juos visiškai sunaikinti. Pagrindiniai ligų perdavimo būdai yra per vabzdžius, kurie minta ksilema, kai kurie jų aptinkami ir Lietuvoje Siekiant apsaugoti nepalankią augalų migraciją, Europos Komisija siekiant sumažinti riziką yra priėmusi reglamentą, draudžiantį įvežti tam tikrus augalus iš užkrėstų teritorijų. Riziką mažina ir tai, jog Lietuvos Respublika priklauso šiaurinėms šalims, kuriose yra maža tikimybė įsitvirtinti Xylella fastidiosa dėl atšiauresnio klimato salygų. Dauguma Xylella fastidiosa porūšių aptinkama esant gerokai šiltesniam klimatui, nei pasižymi Lietuvos Respublika. Tad remiantis surinktais duomenis galime teigti, jog esant tokioms sąlygoms Xylella Fastidiosa nėra didelės tikimybės paplisti ir įsitvirtinti Lietuvos teritorijoje.lt
dc.description.abstractResearch work "Pest Risk Analysis of Xylella fastidiosa prevalence in Lithuania" conducted in 2017 - 2019. In this work I sought to find out the probability of the plant pathogen Xylella fastidiosa entering and spreading in the territory of the Republic of Lithuania. In the course of the study, based on international and European Commission (EC) documents and information gathered on the biology of the harmful organism, the research carried out and other data, the collected theoretical information was analyzed and prepared according to the “Rapid Pest Risk Analysis”. Using one of EFSA's International Pest Risk Assessment Questionnaire (PRA), the relevant sequence of questions was answered and some evaluations were made which, after processing and based on the data from the studies, produced preliminary conclusions. The visual information on Xylella fastidiosa was collected, literary literature on the pathogen was collected, and studies were carried out to determine the pathogenesis or stopping the pathogen. In addition, in order to protect human and nature from unfavorable plant migration, the EC has adopted a regulation prohibiting the introduction of certain plants from infected areas. The risk is mitigated by the fact that the Republic of Lithuania belongs to northern countries, where is a low probability that the X. fastidiosa may be inflated due to harsher climatic conditions. Thus, based on the data collected, we can state that in the present situation, X. fastidiosa does not have a great chance to spread and establish itself in the territory of Lithuania.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent70 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectXylella fastidiosalt
dc.subjectXylella fastidiosaen
dc.subjectKenkėjaslt
dc.subjectPesten
dc.subjectAnalizėlt
dc.subjectAnalysisen
dc.subject.otherBiologija (N010) / Biology-
dc.titleXylella fastidiosa patogeno paplitimo Lietuvoje rizikos vertinimo analizėlt
dc.title.alternativePest Risk Analysis of Xylella fastidiosa prevalence in Lithuaniaen
dc.typeMagistro darbas / Master thesis-
item.grantfulltextembargo_20240606-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)
Files in This Item:
donata_kanciauskaite_md.pdf2.57 MBAdobe PDF   Until 2024-06-06View/Open

Show simple item record

Page view(s)

42
checked on Jan 4, 2020

Download(s)

14
checked on Jan 4, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.