Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93383
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šaveiko, Valdemar
Supervisor: Gražulis, Donatas
Title: Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės rungtynių statistiniai rodikliai kitų Europos rinktinių kontekste
Other Title: Match statistics of the Lithuanian national football team in the context of other European national football teams
Extent: 68 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Rodiklis;Indicator;Statistinis;Statistical;FIFA;Rinktinė;Team
Abstract: Darbe atliktas Lietuvos Nacionalinės futbolo rinktinės žaidusios 2018 metų UEFA Tautų lygoje, 2018 Pasaulio futbolo čempionato atrankoje, 2020 metų Europos futbolo čempionato atrankoje ir UEFA Tautų lygoje žaidusių Europos Nacionalinių rinktinių varžybinės veiklos analizės tyrimas. Buvo analizuojami šie varžybinės veiklos statistiniai rodikliai: praleisti įvarčiai, pelnyti įvarčiai, bandymai smūgiuoti, smūgiai šalia vartų, smūgiai į vartų plotą, blokuoti kamuoliai, kampiniai, nuošalės, perdavimai, tikslūs perdavimai, tikslių perdavimų procentinis dažnis, kamuolio kontrolės procentinis dažnis, pražangos. Nustatytos šių rodiklių statistinės reikšmės su IBM SPSS Statistics 22 programa, apskaičiuoti statistiškai reikšmingi (p0,05) skirtumai. Skirtumai apskaičiuoti naudojant Mann - Whitney Testas (Kazimieras Pukėnas, 2004). Magistro darbe analizuoti Lietuvos Nacionalinės futbolo rinktinės statistiniai rodikliai. Remiantis kitų autorių (Carling, 2014; Taylor, 2008; Lago, 2009; Almeida, 2014; Lago ir Martin, 2015) teoriniais teiginiais ir išryškinus svarbiausius varžybinės veiklos rodiklius, palyginus su kitomis rinktinėmis buvo aiškinamasi, ko trūksta Lietuvos Nacionalinei futbolo rinktinei žaidžiant su kitomis Europos komandomis. Tyrimo objektas – Lietuvos ir kitų Europos Nacionalinių futbolo rinktinių rungtynių statistiniai rodikliai. Tyrimo subjektas – Nacionalinės futbolo rinktinės. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir palyginti Lietuvos futbolo rinktinės rungtynių statistinius rodiklius su kitomis UEFA Tautų lygoje dalyvavusiomis rinktinėmis bei sužinoti kokių varžybinės veiklos rodiklių Lietuvos rinktinei trūksta. Tyrimo uždaviniai: 1) išanalizuoti Lietuvos Nacionalinės futbolo rinktinės statistinius rodiklius. 2) palyginti Lietuvos rodiklius su UEFA Tautų lygoje A, B, C ir D divizionuose rungtyniavusių komandų statistiniais rodikliais. 3) palyginti Lietuvos futbolo rinktinės rodiklius su Europos rinktinėmis, sugrupuotomis pagal FIFA reitingą. 4) palyginus rungtynių rodiklius, sužinoti, kurie varžybinės veiklos rodikliai gerintini Lietuvos rinktinės žaidime, norint užimti aukštesnę vietą FIFA reitinge. Išvados: 1. Pastarųjų Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės rungtynių rodikliai buvo nestabilūs. Lietuvos rinktinės žaidime, galima įžvelgti, tai, kad yra pelnoma mažai įvarčių. Lietuvos rinktinė praleidžia daug įvarčių. Smūgių į vartų plotą yra labai žemas rodiklis. Atliekant perdavimus ir tikslius perdavimus Lietuvos rinktinės žaidime galime įžvelgti didelę spragą. Tai, jog kamuolio kontrolės procentiniai rodikliai yra vieni mažiausių, ir kad Lietuvos rinktinė mažai laiko kontroliuoja kamuolį, o taip pat atliekant perdavimus daro daug klaidų, parodo žaidėjų meistriškumo lygį ir sprendimų priėmimo kokybę. Iš dalies tuo atskleidžiamos žaidimo gerinimo kryptys. 2. Palyginus Lietuvos Nacionalinės futbolo rinktinės runtgynių statistinius rodiklius su UEFA Tautų lygoje žaidusiomis komandomis, išryškėja, kad Lietuvos rinktinės statistiniai rodikliai yra vieni iš prastesnių lyginant su visais divizionais. Lietuvos rinktinės žaidime pastebima, kad pirmaujame pagal praleistų įvarčių rodiklį lyginant su aukštesnių divizionų komandomis. Tai reškia, jog nepakankamai gerai gynamasi. Lietuvos rinktinės rodikliai: pelnyti įvarčiai, smūgiai į vartus, smūgiai į vartų plotą, kampiniai, nuošalės, kamuolio kontrolė yra prasčiausi tarp visų divizionų komandų. 3. Palyginus Lietuvos futbolo rinktinės vidutinius statistinius rodiklius su visomis Europos futbolo komandomis, kurios buvo sugrupuotos į šešias grupes pagal FIFA reitingą. Ryškėja, kad Lietuvos rinktinės statistiniai rodikliai yra vieni prastesnių. Lyginant pelnytus ir praleistus įvarčius Lietuvos rinktinė atsilieka nuo kitų komandų. Smūgių į vartus, smūgių į vartų plotą, perdavimų, tikslių perdavimų statistiniai rodikliai rodo, kad Lietuvos rinktinės vidutiniai rodikliai yra prastesni už 1 – 50 reitingo vietas užimančias komandas, bet rodikliai lenkia 51 – 55 reitingo vietas užimančias komandas. Nuošalių vidutinis statistinis rodiklis yra pats žemiausias tarp visų komandų. FIFA reitingo vietą lemia laimėtų rungtynių ir surinktų taškų kriterijai, tad norint pakilti į aukštesnę reitingo vietą būtina gerinti varžybinės veiklos statistinius rodiklius. 4. Norint Lietuvos Nacionaline futbolo rinktinei laimėti rungtynes arba geriau pasirodyti oficialiose rungtynėse, pakilti į aukštsnę FIFA reitingo vietą, reikėtų gerinti šiuos varžybinės veiklos rodiklius: pelnyti įvarčius, geriau gintis, atlikti daugiau smūgių, atlikti daugiau smūgių į vartų plotą, atlikti daugiau tikslių perdavimų ir ilgiau kontroliuoti kamuolį rungtynių metu.
The thesis analyse statistics of the Lithuanian national football team matches in 2018 UEFA Nations League, 2018 FIFA World Cup qualification, UEFA Euro 2020 qualification in comparison to the other European national football teams which participated 2018 UEFA Nations League. The thesis analyses the following statistical indicators: conceded goals, scored goals, shots on goal, shots off target, shots on target, blocked shots, corners, offsides, passes, accurate passes, percentage of accurate passes, ball control percentage, fouls. Statistical values of the abovementioned statistical indicators have been determined by using the IBM SPSS Statistics 22 program, i.e. statistically significant (p 0.05) differences have been calculated based on Mann-Whitney Test (Kazimieras Pukėnas, 2004). The thesis analyses match statistics of the Lithuanian national football team. Based on other authors’ (Carling, 2014; Taylor, 2008; Lago, 2009; Almeida, 2014; Lago and Martin, 2015) theoretical statements, the abovementioned statistical indicators and the comparison to the other national football teams, it has been determined what must be improved in the Lithuanian national football team playing against other European teams. The object: match statistics of the Lithuanian and other European national football teams. The subject: national football teams. The aim: to analyse and compare the match statistics of the Lithuanian national football team with the other national football teams participating in the UEFA Nations League, and to identify what statistical indicators need to be improved by the Lithuanian national football team. The objectives 1) to analyse the match statistics of the Lithuanian national football team. 2) to compare the match statistics of the Lithuanian national football team with the match statistics of other national football teams competing in A, B, C and D divisions of 2018 UEFA Nations League. 3) to compare the match statistics of the Lithuanian national football team with the match statistics of other national football teams in accordance with the FIFA ratings. 4) to identify which statistical indicators need to be improved in order to rank higher in FIFA ranking for Lithuanian national football team. Conclusions: 1. Recent statistical indicators of the Lithuanian national football team matches were unstable. It can be seen that Lithuanians score too few goals and concede too many goals. The percentage of shots on target is very low. A huge difference can also be seen between total passes and accurate passes in the Lithuanian national football team games. The fact that the ball control percentage is one of the lowest, and many mistakes are done when passing the ball, shows the level of skill and decision-making quality of the players. This partly reveals the directions of game improvement for the Lithuanian national team. 2.When comparing match statistics of the Lithuanian national football team with the national teams that played in 2018 UEFA Nations League, it can be highlighted that statistical indicators of the Lithuanian national football team are among the worst in all divisions. In the Lithuanian national football team's game, it is noticeable that when playing against the teams from the higher divisions, the team is leading in the number of conceded goals, i.e. the team’s defence is poor. Match statistics, such as scored goals, shots on goal, shots on target, corner-kicks, offsides, and the ball control percentage are the worst among the other national football teams in all divisions. 3. When comparing match statistics of the Lithuanian national football team with the national teams that played in 2018 UEFA Nations League, where teams were grouped into six divisions according to FIFA rating, it is clear that the match statistics of the Lithuanian national football team is one of the worst. When comparing the difference in the number of scored and conceded goals, the Lithuanian team is lagging behind all FIFA ranked teams. In order to improve the team’s position in the ranking, the Lithuanian national football team needs to score more goals and concede less. The statistical indicators such as shots on goal, shots on target and pass accuracy indicate that the Lithuanian national football team's average statistical indicators are worse than the first 50 teams from FIFA ranking, but better than the teams positioning on the 51-55 place. The average statistical indicator of offsides is the lowest among all the teams ranked by FIFA ranking. FIFA ranking is based on the number of games won and scored points, so it is necessary to improve the abovementioned statistical indicators in order to get to a higher position in the ranking. 4. In order to win, play better in the official matches and get to a higher position in the FIFA ranking, the Lithuanian national football team should improve the following statistical indicators: to score goals, to defend better, to make more shots on goal, to make more shots on target, to make more accurate passes and to control the ball longer during a match.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93383
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Mar 3, 2020

Download(s)

30
checked on Mar 3, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons