Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93363
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Jakimčikė, Irmantė
Supervisor: Cibulskienė, Jurga
Title: Child concept in English and Lithuanian lullabies
Other Title: Vaiko konceptas anglų ir lietuvių lopšinėse
Extent: 71 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Kognityvinė lingvistika;Cognitive Linguistics;Konceptualioji metafora;Conceptual metaphor;Vaiko konceptas;Child concept;Lopšinė;Lullaby
Abstract: The aim of the paper is to analyse how the concept of CHILD is metaphorically realized in Lithuanian and English lullabies. Lullabies, as the data source, were chosen for research as they are the unique source for revealing, understanding and preserving cultural, ethnic and religious identities. CHILD concept as the target domain of the conceptual metaphor has never been studied in any language. The Lithuanian and English languages were chosen as they have their own perspectives, different cultural backgrounds, and values of child conceptualization which has not been contrasted in those languages so far. The study has demonstrated eleven groups of conceptual metaphors according to their source domains. They were either found in both Lithuanian and English lullabies, namely the source domains of PLANT, OCCUPATION, ANIMAL, OBJECT, HUMAN BEING HAVING SOME PROBLEMS, LOVE, FOOD, SUPERNATURAL, or only found in English lullabies, such as the source domains of NATURAL PHENOMENON, SLEEP, BODY PART. The most prevailing source domains in Lithuanian lullabies are PLANT and OCCUPATION, which shows that child in the Lithuanian language is seen either as tree, flower or fruit and possesses such positive qualities as love, strength, beauty, or s/he is seen as the future breadwinner. However, the most prevailing source domains in English lullabies are LOVE and ANIMAL, which shows that child in the English language is mostly seen either as the object of love, very dear and loved one, or as a small bird, a mammal or insect or possesses mainly such positive qualities as beauty, gentleness.
Darbo tikslas - išanalizuoti, kaip VAIKO koncepto metaforiškumas išreiškiamas lietuvių ir anglų lopšinėse. Lopšinės buvo pasirinktos kaip duomenų šaltinis, nes jos yra unikalus šaltinis atskleisti, suprasti ir išsaugoti kultūrinius, etninius ir religinius identitetus. VAIKO konceptas, kaip konceptualiosios metaforos tikslo sritis, niekada nebuvo tiriama jokiomis kalbomis. Lietuvių ir anglų kalbos buvo pasirinktos, nes jos turi savitą požiūrį, skirtingas kultūrines aplinkybes į vaiko konceptualizavimo vertybes, kurios iki šiol nebuvo analizuojamos šiomis kalbomis. Darbe atskleista vienuolika konceptualių metaforų grupių pagal jų šaltinių sritis. Jos buvo rastos tiek lietuvių, tiek anglų kalbose, tokios kaip, AUGALAS, UŽSIĖMIMAS, GYVŪNAS, OBJEKTAS, ŽMOGUS, TURINTIS PROBLEMŲ, MEILĖ, MAISTAS, ANTŽMOGIS arba tik anglų kalboje, kaip antai, GAMTOS REIŠKINIAI, MIEGAS, KŪNO DALIS. Svarbiausios šaltinių sritys lietuviškose lopšinėse yra AUGALAI ir UŽSIĖMIMAI, kas rodo, kad vaikas lietuvių kalboje yra vaizduojamas kaip medis, gėlė ar vaisius ir pasižymi tokiomis teigiamomis savybėmis kaip meilė, jėga, grožis ir nekaltumas, arba jis laikomas būsimu šeimos maitintoju. Tačiau tarp labiausiai paplitusių angliškų lopšinių šaltinių sričių galime priskirti MEILĘ ir GYVŪNUS, kurios parodo, kad anglų kalboje vaizduojamas vaikas dažniausiai yra vertinamas kaip meilės objektas, labai brangus ir mylimas žmogus, arba kaip mažas paukštis, žinduolis ar vabzdys ir turintis daugiausiai tokių teigiamų savybių kaip grožis, švelnumas, drovumas, jėga ir nekaltumas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93363
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

168
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons