Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93361
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Armanavičiūtė, Inga
Supervisor: Čerka, Paulius
Title: „Ar reikalavimas taikyti cigarečių bendrines pakuotes neleistinai varžytų gamintojų ūkinę veiklos laisvę ir intelektinės pramoninės nuosavybės teisę?"
Other Title: "Are obligations to apply plain packaging for cigarettes justified restriction of manufacturers freedom of economic activity and intelectual industrial property rights?"
Extent: 43 p.
Date: 5-Jun-2019
Keywords: Cigarečių bendrinės pakuotės;Plain packaging for cigarettes;Intelektinė nuosavybės teisė;Intelectual property right;Ūkinė veiklos laisvė;Freedom of economic activity
Abstract: Ūkinė veiklos laisvė ir intelektinė pramoninės nuosavybės teisė yra konstituciškai ginamos vertybės. Šių teisių apsauga įtvirtinta Konstitucijoje ir jos gali būti ribojamos tik išskirtiniais atvejais. Vienas leistinų ūkinės veiklos laisvės ir intelektinės pramoninės nuosavybės teisės suvaržymų yra visuomenės sveikata. Sveikata yra kiekvienos valstybės siekiamybė ir tikslas. Sveikatingumo valstybė siekia įvestais reikalavimais ir ribojimais, tačiau kiekvienas asmuo individualiai privalo rūpintis savimi ir siekti pilnavertiškos sveikatos. Vieni pasirenka sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, kad jaustųsi kuo geriau, kiti nepaiso sveikatos reikalavimų ir negalvoja apie galimas pasekmes ir žalą sau. Siekiant aukštesnio sveikatos standarto, šiuo metu valstybės svarsto taikyti cigarečių bendrinės pakuotes. Cigaretės yra vienas žalingų įpročių, ypač keliančių pavojų asmens sveikatai. Cigarečių bendrinės pakuotės tai neutralios spalvos pakuotė, kurioje daugiau nieko nebūtų nurodyta tik smulkiu šriftu gamintojo užrašas. Tikėtina, kad toks taikymas sumažins rūkančiųjų skaičių ir jaunimui bus ne toks patrauklus, kaip dabar. Tačiau kyla svarbus klausimas dėl gamintojo teisių pažeidimo. Reikalavimas taikyti cigarečių bendrines pakuotes gali neleistinai varžyti gamintojų ūkinę veiklos laisvę ir intelektinės pramoninės nuosavybės teisę.
Freedom of economic activity and industrial property right are constitutionally defended values. The protection of these rights is enshrined in the Constitution and may be restricted only in exceptional cases. One of the permissible restrictions on the freedom of economic activity and intellectual property right is public health. Health is the aspiration and goal of every state. The state seeks health through the requirements and limitations imposed by the state, but each individual must take care of himself. Some choose a healthy and active lifestyle to feel as good as possible, others disregard health requirements and do not think about possible consequences and harm to themselves. In order to achieve a higher standard of health, the state is currently considering introducing plain packages of cigarettes. Cigarettes are one of the harmful habits that especially pose a threat to a person's health. Plain packaging for cigarettes is a neutral color package that does not contain anything else than the small manufacturers inscription. It is likely that this will reduce the number of smokers and will be less attractive to young people than they are now.However, there is an important question about the infringement of producer rights.The application of plain packages of cigarettes may have an unacceptable restriction on the economic freedom of manufacturers and the intellectual property right of the industry.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93361
Appears in Collections:2019 m. (TF mag.)

Files in This Item:
inga_armanaviciute_md.pdf548.24 kBAdobe PDF   Until 2024-06-05View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

116
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

10
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.