Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93348
Type of publication: master thesis
Field of Science: Gyvūnų mokslai / Animal sciences (A003)
Author(s): Petronis, Gytis
Supervisor: Špinkytė-Bačkaitienė, Renata
Title: Rudųjų lapių (Vulpes Vulpes L.) ir usūrinių šunų (Nyctereutes Procyonoides G.) oralinės vakcinacijos nuo pasiutligės efektyvumas Lietuvoje.
Other Title: Efficiency of the oral vaccination of red fox (Vulpes Vulpes L.) and raccoon dog (Nyctereutes Procyonoides G.) in Lithuania.
Extent: 49 p.
Date: 29-May-2019
Keywords: Pasiutligė;Rabies;Pasiutligės oralinė vakcinacija;Rabies oral vaccination;Rudoji lapė;Red fox;Usūrinis šuo;Raccoon dog
Abstract: Tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos teritorijoje sumedžioti ir tyrimams pristatyti rudųjų lapių ir usūrinių šunų mėginiai. 2014-2018 metų laikotarpiu ištirta 8734 individų mėginių, iš kurių 6911 rudųjų lapių ir 1823 usūriniai šunys. Tiriamojo darbo tikslas – Įvertinti pasiutligės oralinės vakcinacijos programų efektyvumą rudųjų lapių (Vulpes vulpes L.) ir usūrinių šunų (Nyctereutes procyonoides G.) populiacijose 2014 – 2018 metų laikotarpiu Lietuvoje. Tyrimo uždaviniai: Atskleisi pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumo tiriamumą tarp laukinių gyvūnų 2014 – 2018 metų laikotarpiu Lietuvos teritorijoje. Nustatyti teigiamų pasiutligės atvejų dinamiką Lietuvoje 2006-2018 metų periodu. Ištirti pasiutligės oralinės vakcinacijos programų efektyvumą rudųjų lapių ir usūrinių šunų populiacijose. Tyrimo metodai: lyginamoji mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė. Tyrimo rezultatai. Analizuojant pasiutligės oralinės vakcinacijos efektyvumą usūrinių šunų ir rudųjų lapių populiacijose buvo nustatytas 2014-2018 metų pasiutligės oralinės vakcinacijos stebėsenos tiriamumas Lietuvoje ir nustatytas kontaktavusių su vakcina individų procentas bei turėjusių aktyvų imunitetą individų procentas. Taip pat nustatyta pasiutligės atvejų dinamika Lietuvos Respublikos teritorijoje 2006-2018 metais. Gauta, jog pasiutligės atvejų skaičius žymiai sumažėjo ir paskutiniai pasiutligės atvejai nustatyti su Baltarusijos Respublika besiribojančiuose rajonuose, dažnais atvejais prie pat sienos su Baltarusija. Nustatyta, kad turėjusių kontaktą su vakcina individų skaičius kasmet svyruoja, bet išlieka aukštas, o turėjusių aktyvų imunitetą individų skaičius tiriamuoju laikotarpiu kasmet mažėja. Gauta, kad nuo 2006 metų iki 2014 metų pasiutligė Lietuvos teritorijoje tarp naminių gyvūnų buvo sukontroliuota ir nuo 2014 metų nėra užfiksuoto nei vieno pasiutligės atvejo naminiams gyvūnams Lietuvoje. Laukinėje faunoje pasiutligės virusas Lietuvos teritorijoje laikomas suvaldytu, nes pasiutligės atvejai laukiniams gyvūnams nuo 2013 metų nustatomi ne kasmet, o fiksuojami tik pavieniai atvejai.
The object of the research - samples of Red Foxes and Raccoon Dogs presented for hunting and research in the territory of the Republic of Lithuania. In the period 2014-2018, 8734 individual samples were tested, of which 6911 Red Foxes and 1823 Raccoon dogs. The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of rabies oral vaccination programmes in the population of Red Foxes (Vulpes vulpes L.) and Raccoon Dogs (Nycteretes peryonoides G.) in the 2014-2018 period in Lithuania. Tasks of the study: To investigate the efficacy of rabies oral vaccination in wild animals for the period from 2014 to 2018 in the territory of Lithuania. Identify the dynamics of positive rabies in Lithuania in the period 2006-2018. To investigate the efficacy of rabies oral vaccination programmes in the population of Red Foxes and Raccoon dogs. Research methods: comparative analysis of scientific literature, analysis of statistical data. Results of the study In the analysis of the effectiveness of rabies oral vaccination, the population of Raccoon Dog and Red Foxes was established in the population of rabies oral vaccination in Lithuania for the period 2014-2018 and was determined by the percentage of individuals who were in contact with the vaccine and the percentage of individuals who had the active immunity. The dynamics of rabies in the territory of the Republic of Lithuania in 2006-2018 have also been identified. The number of rabies has been reported to have decreased significantly and the last rabies of rabies have been identified in areas bordering the Republic of Belarus, frequent winds at the border with Belarus. It was found that the number of individuals affected by the vaccine varies every year but remains high and the number of individuals who have had active immunity is declining every year in the investigation period. It has been reported that rabies in the Lithuanian territory between 2006 and 2014 have been under control and have not recorded a single case of rabies in Lithuania since 2014. In the wild fauna, the rabies virus in the territory of Lithuania is considered to be under control, as rabies' winds for wild animals have been established not every year since 2013 and only individual winds are recorded.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93348
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
gytis_petronis_md.pdf2.42 MBAdobe PDF   Until 2024-05-29View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.