Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93328
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Butkus, Arnas
Supervisor: Bučienė, Laimutė
Title: Konceptualusis PUIKYBĖS modelis lietuvių ir anglų kalbų pasaulėvaizdžiuose
Other Title: Conceptual model of PRIDE in Lithuanian and English worldviews
Extent: 107 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Konceptas;Konceptualioji metafora;Kognityvinė lingvistika;Puikybė;Concept;Conceptual metaphor;Conceptual analysis;Cognitive linguistics;Pride;Konceptualioji analizė
Abstract: „Konceptualiusis PUIKYBĖS modelis lietuvių ir anglų kalbų pasaulėvaizdžiuose" magistro darbo tyrimo objektas – metaforiniai PUIKYBĖS pasakymai lietuvių ir anglų kalbų publicistikos ir grožinės literatūros kūriniuose. Pagrindinis šio tyrimo metodas – konceptualiųjų metaforų analizė. Atliekant analizę nagrinėjami sakiniai su metaforizuotais PUIKYBĖS pasakymais. Tyrimo medžiaga suklasifikuota remiantis koncpetualiųjų metaforų žodyne „Konceptualiosios metaforos viešajame diskurse“ (Gudavičius et al. 2014) pateikta patobulinta Tomaszo Paweło Krzeszowskio didžiosios būties grandinės (lot. scala naturae) daiktai – augalai – gyvūnai – žmonės – dievai, konceptualiųjų metaforų ištakos sričių ideografine schema. Nagrinėjant abstrakto PUIKYBĖ konceptualizavimo atvejus, remiamasi PUIKYBĖS metaforinių pasakymų pavyzdžiais. Tyrimo imtis 400 koncepto PUIKYBĖS metaforinių pasakymų pavyzdžių. Abiejų kalbų metaforinių pasakymų pavyzdžiai tekstynuose rinkti iš grožinės literatūros ir publicistikos registrų. 200 PUIKYBĖS metaforinių pasakymų pavyzdžių PUIKYBĖS konceptui tirti lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje ir 200 metaforinių PRIDE pasakymų pavyzdžių PUIKYBĖS konceptualiajam modeliui tirti anglų kalbos pasaulėvaizdyje. Darbą sudaro įvadas, dvi teorinės dalys, pagrindinė dėstomoji dalis, lyginamoji dalis, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Pristatomas tyrimas turėtų padėti geriau pažinti PUIKYBĖS konceptualiojo modelio specifiką lietuvių ir anglų kalbų pasaulėvaizdžiuose, išryškinti PUIKYBĖS koncepto savitumus lietuvių ir anglų kalbinėje sąmonėje.
Master thesis “Conceptual Model of PRIDE in Lithuanian and English Worldviews” is an attempt to analyze in a broader sense the concept of PRIDE, its specifics and semantic features. The aim of this master thesis is to determine and compare conceptualization tendencies and semantic features in both, Lithuanian and English worldviews. The object of this master thesis – metaphorical expressions of PRIDE in Lithuanian and English fiction literature, magazines and newspapers. In this thesis main focus lays on conceptualization tendencies in metaphorical expressions of PRIDE. Examples of Lithuanian metaphorical PRIDE expressions were gathered from Corpus of Vytautas Magnus University Digital Linguistics Centre. Corpus of Contemporary American English was used to collect metaphorical expressions of English language. The scope of this master thesis – 400 metaphorical expressions of PRIDE. In total, 200 Lithuanian and 200 English samples of metaphorical expressions of PRIDE have been selected for conceptual analysis. All samples of analyzed metaphorical expressions have been selected from fiction, newsletter and magazine registers in selected corpora. The main method used for this research is conceptual metaphor analysis based on the theory of conceptual metaphors (Lakoff, 1980). Semantic features of metaphorical expressions are distinguished by applying the analysis of conceptual metaphors. Therefore, analyzed conceptual metaphors of PRIDE have been classified according to areas of origin of their metaphorical expansion.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93328
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

290
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons