Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93309
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Mikelevičius, Aurimas
Supervisor: Dumbrauskas, Antanas
Title: Melioracijos griovių priežiūros įtaka jų hidraulinėms charakteristikoms
Other Title: Maintenance effects on the hydraulic properties of open ditches
Extent: 42 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Melioracija, griovys, šlaitai, krūmai, HEC – RAS;Reclamation, open ditch, slopes, shrubs, HEC – RAS
Abstract: Remiantis 2018 m. VĮ Valstybės žemės fondo duomenimis Lietuvoje yra 52 386,928 km reguliuotų upelių ir magistralinių griovių, kurių vidutinis nusidėvėjimas siekia net 86,15 %. Nevalomi, nešienaujami, nekertami krūmai grioviuose gadina melioracijos statinius, esančius griovyje. 2017 m. liūčių metu skendo žemės ūkio laukai. Ūkininkai negalėjo nei nuimt derliaus, nei apdirbt žemės laukų, nei pasėt žieminių pasėlių. Žemės ūkis tąkart patyrė didžiulių nuostolių visoje Lietuvoje. Vis ryškiau pasireiškianti klimato kaita lemia dažnesnius ekstremumus – labai šlapias arba labai sausas vasaras. Prognozuojama, kad iki 2100 m. Lietuvoje vidutinė mėnesinė oro temperatūra padidės nuo 1,5 iki 5,1 °C, o vidutinis kritulių kiekis išaugs 3,7–13,5 % (Kilpys ir kt., 2017). Šio tyrimo objektas – melioracijos griovys E7, esantis Pakruojo rajone. Darbo tikslas – įvertinti melioracijos griovio pralaidumo pokyčius dėl augalijos poveikio tėkmės greičiams, priklausomai nuo tinkamos ar netinkamos priežiūros.
Based on 2018 according to the data of State Land Fund, there are 52 386,928 km of regulated streams and open ditches in Lithuania, the average depreciation of which reaches 86,15%. Clean, shriveled, unbreakable shrubs in ditches are damaging the drainage structures in the ditch. During the rains in 2017, the fields of agriculture fell. Farmers could neither harvest nor cultivate the fields, nor did they sow winter crops. At that time, agriculture suffered huge losses all over Lithuania. It can be said that these factors are influenced by climate change. By 2100 it is predicted that In Lithuania, the average monthly air temperature will increase from 1,5 to 5,1 °C, and the average rainfall will increase by 3,7–13,5 % (Kilpys et al., 2017). The object of this research is the reclamation ditch E7 located in Pakruojis district. The aim of the work is to evaluate the changes in the permeability of the drainage ditch due to the influence of vegetation on the flow rates, depending on the appropriate or inappropriate maintenance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93309
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
aurimas_mikelevicius_md.pdf8.55 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

200
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

78
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.