Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93305
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Gelžinis, Vygandas
Supervisor: Dumbrauskas, Antanas
Title: Potvynio rizikos Kretingos mieste vertinimas Padvarių užtvankos griūties atveju
Other Title: Flood risk assesement for Kretinga town - Padvarių dam failure case stud
Extent: 46 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Padvarių užtvanka, HEC-RAS, modelis, modeliavimas, užtvankos griūtis;Padvari Dam, HEC-RAS, model, modeling,dam breach.
Abstract: Visame pasaulyje kasmet įvyksta daugybė stichininių nelaimių, kurios sugadina turtą, sutrikdo žmonių sveikatą bei nusineša nemažai gyvybių. Lietuvos klimato juostoje stichinės nelaimės yra gana retas reiškinys, ir mūsų šalis patiria kur kas mažiau žalos negu aktyvių zonų ar galingų uraganų niokojami kraštai. Tarp Lietuvoje kylančių gamtinių nelaimių svarbią vietą užima periodiškai pasikartojantys pavojingi upių potvyniai (https://mokslai...). Šiame darbe nagrinėjamas potvynių rizikos vertinimas Kretingos mieste. Turint tikslą kuo labiau atskleisti potvynių problemą, darbe atlikta detali literatūros analizė. Aptarti didžiausi potvyniai Lietuvoje ir pasaulyje. Kadangi tiriamas atskiras potvynių atvejis, esminis dėmesys skirtas potvyniams, kuriuos gali sukelti užtvankų griūtys. Darbe atliktas Akmenos-Danės upės ruožo, nuo Padvarių užtvankos iki Kretingos miesto slenkstinės užtvankos, modeliavimas HEC-RAS modeliu. Nusistovėjusios tėkmės metodais nustatyti 10 % ir 1 % potvynio tikimybės vandens lygiai, greičiai ir užliejamos teritorijos. Rezultatai palyginti su potvynio rizikos vertinimo pateiktais žemėlapiais. Nenusistovėjusios tėkmės metodu sumodeliuoti Akmenos upės vandens lygiai, greičiai ir užliejamos teritorijos, griuvus Padvarių užtvankai. Gavus keturių skirtingų scenarijų rezultatus, ir juos išnagrinėjus, pateikiamos išvados ir pasiūlymai.
There are many natural disasters all over the world that damage property, disrupt people's health, and cause many lives. In the Lithuanian climate zone, natural disasters are quite rare, and our country is suffering much less damage than the edges of active zones or powerful hurricanes. Periodically recurring dangerous river floods occupy an important place among natural disasters in Lithuania (https: //mokslai...). This work analyzes the flood risk assessment in the city of Kretinga. With a view to revealing the problem of floods as much as possible, a detailed analysis of literature has been carried out at work. The biggest floods in Lithuania and the world were discussed. As a separate flood case is being investigated, the focus is on floods that can be caused by dams. The modeling of the Akmena-Dane river section, from Padvariai dam to Kretinga city threshold dam, was performed using the HEC-RAS model. Flow rates, velocities and flooded areas of 10% and 1% of the likelihood of flooding have been determined by established flow methods. Results compared to maps for flood risk assessment. The water levels, speeds and floodplains of the Akmena River were simulated by the unsteady flow method, and the Damvar dams were dropped. After receiving the results of four different scenarios and analyzing them, conclusions and suggestions are provided.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93305
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
vygandas_gelzinis_md.pdf4.56 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

124
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons