Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93243
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Gružaitė, Paulina
Supervisor: Blinstrubienė, Aušra
Title: Augimo reguliatorių įtaka daržinės aguonos (Papaver somniferum L.) morfogenezei in vitro
Other Title: The effect of growth regulators on opium poppy (Papaver somniferum L.) morphogenesis in vitro
Extent: 42 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Daržinė aguona;Opium poppy;Augimo reguliatoriai;Growth regulators;Kaliaus indukcija;Callus induction;Organogenezė;Organogenesis
Abstract: Magistratūros studijų baigiamajame darbe pateikiami 2018 – 2019 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agrobiotechnologijos laboratorijoje tirtų veiksnių, lemiančių daržinės aguonos morfogenezę izoliuotų audinių kultūroje, tyrimo rezultatai. Darbo objektas – daržinė aguona (Papaver somniferum L.). Darbo metodai: daržinės aguonos morfogenezei somatinių audinių kultūroje tirti naudoti lapų, skilčialapių ir hipokotilių segmentai. Eksplantai auginti MS maitinamojoje terpėje, papildytoje skirtingais augimo reguliatorių deriniais. Vertintas kaliaus susiformavimo dažnis (proc.), ūglių formavimosi dažnis (proc.). Darbo rezultatai. Daržinės aguonos genotipo ‘Danish flag’ izoliuoti somatiniai audiniai kalių formavo 1,05 karto didesniu dažniu nei genotipo „Hen and chickens“ eksplantai. Genotipo ‘Hen and chickens’ izoliuoti lapų eksplantai kalių formavo vidutiniškai didesniu dažniu nei hipokotilių ir skilčialapių eksplantai. Genotipo ‘Danish flag’ izoliuoti lapų eksplantai kalių formavo vidutiniškai didesniu dažniu nei hipokotilių ir skilčialapių eksplantai. Genotipo ‘Hen and chickens’ kaliaus indukcijai vertėtų auginti skilčialapių eksplantus maitinamojoje terpėje, papildytoje 0,2 mg l-1 NAR + 0,1 mg l-1 BAP, o ‘Danish flag’ – hipokotilių eksplantus maitinamojoje terpėje, papildytoje 0,5 mg l-1 NAR + 0,1 mg l-1 KIN. Daržinės aguonos genotipo ‘Danish flag’ izoliuotų somatinių audinių indukuoto kaliaus organogenezės procesas vyko 5,2 karto didesniu dažniu nei genotipo ‘Hen and chickens’. Genotipo ‘Hen and chickens’ izoliuotų lapų indukuoto kaliaus organogenezė vyko vidutiniškai didesniu dažniu nei hipokotilių ir skilčialapių eksplantų. Genotipo ‘Danish flag’ izoliuotų lapų indukuotas kalius pridėtinius ūglius formavo vidutiniškai didesniu dažniu nei hipokotilių ir skilčialapių eksplantai. Genotipo ‘Hen and chickens’ netiesioginei organogenezei vertėtų auginti lapų eksplantus maitinamojoje terpėje, papildytoje 0,5 arba 0,2 mg l-1 NAR + 0,1 mg l-1 KIN, o ‘Danish flag’ lapų eksplantus – maitinamojoje terpėje, papildytoje 0,2 mg l-1 NAR.
The master work presents the results of factors affecting Opium poppy dedifferentiation process in vitro. Research was investigated at the Laboratory of Agrobiotechnology, Biology and plant biotechnology institute of Vytautas Magnus University Agriculture academy in 2018 – 2019. Investigation in vitro was carried out with Opium poppy somatic tissue culture. Object of the work – Opium poppy (Papaver somniferum L.). Method of the work – Leaf, cotyledons and hypocotyls explants were used for morphogenesis studies in somatic tissue culture of Opium poppy (Papaver somniferum L.). The results of the work – Callus induction in genotype ‘Danish flag’ were about 1,05 time more intensive than genotype ‘Hen and chickens’. The isolated leafs explants of genotype “Hen and chickens” formed callus higher frequency than cotyledons and hypocotyls. The isolated leafs explants of genotype ‘Danish flag’ was higher cells dedifferentiation potency than cotyledons and hypocotyls. For callus induction of genotype ‘Hen and chickens’ cultivate cotyledons explants in nutrition medium supplemented with 0,2 mg l-1 NAA and 0,1 mg l-1 BAP, while genotype ‘Danish flag’ – hypocotyls explants in nutrition medium supplemented with 0,5 mg l-1 NAA and 0,1 mg l-1 KIN. Isolated somatic tissue formatted callus organogenesis process in genotype ‘Danish flag’ were about 5,2 time more intensive than genotype ‘Hen and chickens’. The isolated leafs callus of genotype ‘Hen and chickens’ formed shoots higher frequency than cotyledons and hypocotyls. The isolated leafs callus of genotype ‘Danish flag’ formed shoots higher frequency than cotyledons and hypocotyls. For indirect organogenesis induction of genotype ‘Hen and chickens’ cultivate leafs explants in nutrition medium supplemented with 0,2 or 0,5 mg l-1 NAA and 0,1 mg l-1 KIN, while genotype ‘Danish flag’ – leafs explants in nutrition medium supplemented with 0,2 mg l-1 NAA.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93243
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
paulina_gruzaite_md.pdf1.2 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Augimo reguliatorių poveikis daržinės aguonos (Papaver somniferum L.) morfogenezei in vitro

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.