Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93240
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČiučiulkienė, Nijolė-
dc.contributor.authorJaskelevičius, Meldas-
dc.date.accessioned2019-05-24T16:10:47Z-
dc.date.available2019-05-24T16:10:47Z-
dc.date.issued2019-05-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/93240-
dc.description.abstractMagistro tezių aktualumą suponuoja samprata, jog pameistrystės reiškinys (modelis) Lietuvoje, nepaisant socialinio ekonominio pažangumo, kol kas lieka sąlygine inovacija. Atitinkamas modelis dar tik skinasi kelią į profesinio rengimo bei verslo sektorių ir yra žingsnis visų taip geidžiamo dualinio modelio link. Darbas skirtas ištirti, įvertinti proceso subjektų (dalyvių) patirtis, susijusias su pameistrystės modelio diegimu šalyje. Darbo teorinėje dalyje apžvelgtas pats pameistrystės fenomenas, išskirti bruožai ir kriterijai, leidžiantys vertinti atitinkamo modelio diegimo procesą. Darbo autoriaus buvo parengti kiekybiniai klausimynai, leidžiantys vertinti pagrindinių modelio diegimo procese dalyvaujančių veikėjų nuomones bei patirtis. Atlikta: 1) pameistrių, 2)profesinio rengimo centro pedagogų ir 3) meistrų, dirbančių mokinius priimančioje įmonėje, apklausa. Kiekvienos minėtos kategorijos asmenų apklausta po 60 respondentų. Bendra kiekybinės apklausos imtis – 180 respondentų. Apklausų duomenys apdoroti naudojant aprašomosios statistikos, neparametrinės statistikos ir grafinius metodus. Ištirta minėto pameistrystės modelio dalyvių nuomonė apie procesą ir modelio diegimą, palyginti nuomonių skirtumai tarp kai kurių grupių. Visos ištirtos socialinių dalyvių grupės yra linkę pameistrystės modelį vertinti daugiau palankiai, nei nepalankiai. Tyrimas leidžia formuluoti bendro pobūdžio išvadą, jog šalyje egzistuoja daugiau ar mažiau palankios pameistrystės modelio diegimo į masinę praktiką prielaidos.lt
dc.description.abstractThe relevance of master thesis is based on the notion that the application of apprenticeship in Lithuania, despite social economic progress, is still a relative innovation. Nevertheless, apprenticeship is approaching the vocational education and business sector and is almost at the doorway of a so desired dual model. The work is aimed at investigating, evaluating the experience of the stakeholders of the presented apprenticeship process model. The theoretical part of the thesis examines the phenomenon of apprenticeship, the traits and criteria that allow to design the apprenticeship model and evaluate its implementation process while researching the stakeholders‘ attitudes towards the apprenticeship. The author of the thesis has prepared quantitative questionnaires that allow to evaluate the opinions and experiences of the main actors involved in the apprenticeship model implementation process. There were carried out: 1) survey of apprentices, 2) survey of teachers of vocational training centers, 3) survey of professional masters - mentors working in the host enterprise. 60 respondents were interviewed in each of the above mentioned stakeholders‘ groups. Total quantitative survey sample - 180 respondents. Survey data was analysed while using descriptive statistics, non-parametric statistics, and graphical techniques. The opinion of the participants of the above mentioned apprenticeship model on the process and the implementation of the apprenticeship model has been investigated, the differences of opinions among the researcg groups have been compared. All groups of the stakeholders studied tend to be more positive than unfavorable to the apprenticeship model. The research findings allow us to formulate a general conclusion that there are more or less favorable preconditions for the introduction of the apprenticeship model in mass practice.en
dc.description.sponsorshipBioekonomikos plėtros fakultetaslt
dc.description.sponsorshipFilosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedralt
dc.format.extent60 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet onlylt
dc.subjectProfesinis mokymaslt
dc.subjectVocational trainingen
dc.subjectPameistrystėlt
dc.subjectApprenticeshipen
dc.subjectDualinis mokymaslt
dc.subjectDual trainingen
dc.subjectPameistryslt
dc.subjectApprenticeen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titlePameistrystės edukacinio-organizacinio modelio vertinimas: proceso dalyvių požiūriailt
dc.title.alternativeEvaluation of apprenticeship educational – organizing model: approach of the stakeholdersen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextembargo_20240530-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)
Files in This Item:
meldas_jaskelevicius_md.pdf999.71 kBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

22
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.