Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93221
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Šerkšnys, Zenonas
Supervisor: Raudonius, Steponas
Title: Žemės dirbimo intensivumo poveikis miežių agrofitocenozei
Other Title: Effect of soil bold intensivity on barley agrocenosis.
Extent: 40 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Supaprastintas;Simplified;Žemės;Tillage;Dirbimas;Bolt;Kokybė;Quality
Abstract: Lauko eksperimentas atliktas 2018 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Stacionariame lauko eksperimente taikyti šie žemės dirbimo būdai: gilusis arimas 23–25 cm sluoksniu (kontrolinis variantas), seklusis arimas 12–14 cm sluoksniu, gilusis purenimas kultivatoriumi strėliniais noragėliais 23-25 cm sluoksniu, seklusis purenimas lėkštiniais padargais 12-14 cm sluoksniu, tiesioginė sėja į ražiena su įdirbimu iki 5 cm. Darbo objektas – miežiai (lot. Hordeum) „KWS Orphelija“ ir dirvožemis kuriame taikomi skirtingi žemės dirbimo būdai. Tyrimų tikslas: Ištirti įvairaus žemės dirbimo intensyvumo poveikį miežių agrocenozei. Darbo metodai: Dirvožemio cheminė sudėtis nustatyta paimant ėminius iš 10 eksperimento laukelio vietų. Buvo nustatytas bendras piktžolių tankumas, vienamečių ir daugiamečių piktžolių tankumas, masė, rūšinė sudėtis. Nustatyta vasarinių miežių šaknų masė 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm ir 0-30 cm sluoksnyje. Suskaičiuoti vasarinių miežių daigai dygimo 3 ir 10 diena viename metre, dešimtyje laukelio vietų. Tyrimų duomenys buvo statistiškai įvertinti vieno veiksnio dispersinės analizės metodu. Darbo rezultatai. Supaprastinas žemės dirbimas ir tiesioginė sėja su įdirbimu iki 5 cm iš esmės nedidina vasarinių miežių piktžolėtumo, pagausėjo tik paprastosios rietmenės lyginant su įprastiniu arimu. Tačiau iš esmės padidėjo piktžolių masė sėjant tiesiogiai ir sekliai purenant. Tiesioginė sėja ir seklusis žemės dirbimas, lyginant su įprastu arimu, esmingai nemažino šaknų masės 0-10 cm; 10-20 cm; 20-30 cm ir 0-30 cm dirvožemio sluoksniuose. Taikant skirtingus žemės dirbimo būdus daugiausia miežių sudygo įprasto arimo, bei seklaus purenimo laukelyje 3 ir 10 dieną nuo sudygimo pradžios, tačiau esminės įtakos sudygimui tai neturėjo.
The experiment was carried out in 2018 at Aleksandras Stulginskis University Experiment Station. Stationary field experiment these treatments of tillage were applied: conventional plowing at the depth of 23 – 25 cm (control treatment), shallow plowing at the depth of 12 – 14 cm, deep loosening with cultivator with jerk coulter at the depth of 23 – 25 cm, shallow loosening with plate implements at the depth of 12 – 14 cm, direct sowing to stubble with 5 cm tillaging. Research object: Barley (lot. Hordeum), soil with application of different tillage treatments. Research aim – to investigate various soil tillage intensivety impact for agrocenosis of barley. Research methods: Chemical composition of the soil was determined from samples that were taken from 10 places of the fields. Joint weediness of the field was determined as well as the weediness of annual and perenial weeds separately and composition of weed species. Root mass was determined in 10 – 20 cm, 20 – 30 cm and 0 – 30 cm soil layers. Sprouts of spring barley were calclulated on 3 rd and 10 th day after sprouting in one square metre. Data of research was statisticaly evaluated with method of one – way dispersical analysis. Research results: Simplified soil tillage and direct sowing to soil with 5 cm tillaging had no significant effect to the weedines of spring barley crop, it is noticable that only density of plain weasel grew bigger. Howewe mass of the weeds was significantly bigger in the fields were direct sowing and shallow loosening was applied. Direct sowing and shallow soil tillage compared to conventional plowing had no significant effect for the mass of barley roots in 0 – 10 cm, 10 – 20 cm and 0 – 30 cm soil layers. Among applied different soil tillaging the most of barley sprouted in the fields of conventional plowing and shallow loosening after 3 rd and 10 th day after sprouing, but it there were no significant effect for sprouting.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93221
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
zenonas_serksnys_md.pdf1.14 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.