Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93219
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Endrijaitienė, Viktorija
Title: Mokinių pažangos ir pasiekimų įsivertinimas bendrajame, neformaliajame ir profesiniame ugdyme
Other Title: Self-Assessment of Student Progress and Achievements in General, Non-Formal and Vocational Education
Extent: 73 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: savivertė;įsivertinimas;mokymosi patirtis;self-assessment;assessment;reflection
Abstract: Tyrimo objektas. Mokinių pažangos ir pasiekimų įsivertinimas. Tyrimo tikslas. Atskleisti mokinių pažangos ir pasiekimų įsivertinimo naudojimą bendrajame, neformaliame ir profesiniame mokyme. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokinių įsivertinimo sampratą ir metodus. 2. Nustatyti, kaip dažnai mokytojai naudoja pasiekimų ir pažangos įsivertinimo metodus pamokose. 3. Palyginti pažangos ir pasiekimų įsivertinimo dažnį tarp bendrojo lavinimo, profesinio bei neformalaus ugdymo mokinių. 4. Nustatyti mokinių požiūrį į savo pasiekimų ir pažangos įsivertinimo naudojimą pamokose.
Object of the research. Self-assessment of pupils' progress and achievements. Aim of the research. To reveal the use of self-assessment of pupils' progress and achievements in general, non-formal and vocational education. Objectives: 1. To analyze the concept and methods students’ self-assessment. 2. To determine how often teachers use methods of self-assessment of achievements and progress in class. 3. To compare the frequency of self-assessment of progress and achievements between general and vocational and non-formal education students. 4. To identify students' attitudes towards using self-assessment of their achievements and progress in class. Methods used in the researcharetheoretical, analysis of scientific literature and empirical, questionnaire survey.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93219
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

40
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

6
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.