Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93218
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Aukštakytė, Liucija
Supervisor: Masienė, Ramunė
Title: Augimo reguliatorių poveikis ispaninio šalavijo organogenezei in vitro
Other Title: The effect of growth regulators on the organogenesis of spanish sage in vitro
Extent: 44 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Ispaninis šalavijas;Spanish sage;Citokininas;Cytokinin;Auksinas;Auxin;Kaliaus indukcija;Callus induction;Eksplantas;Explant
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami 2017–2018 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto Agrobiotechnologijos labaratorijoje tirtų veiksnių, lemiančių augimo reguliatorių poveikį ispaninio šalavijo (Salvia hispanica L.) organogenezei in vitro, tyrimų rezultatai. Darbo objektas – ispaninis šalavijas (Salvia hispanica L.). Darbo metodai: ispaninio šalavijo kaliaus indukcijai ir ūglių regeneracijai in vitro nustatyti naudoti sterilūs hipokotilio, skilčialapio, stiebo ir lapo segmentai. Tiriamieji eksplantai supjaustyti 0,5–1,0 cm segmentais ir auginti MS terpėje be augimo reguliatorių, bei papildytoje skirtingomis citokinino 6–benzilaminopurino (BAP), thidiazurono (TDZ), ir auksino indolilsviesto rūgšties (ISR) koncentracijomis. Tiriamajame darbe vertintas kaliaus formavimosi dažnis (%), ūglių susidarymo dažnis (%) bei ūglių skaičius iš vieno eksplanto (vnt.). Darbo rezultatai. Tyrimų metu nustatyta, kad ispaninio šalavijo kaliaus formavimosi dažnis skyrėsi, tai įtakojo augimo reguliatorių koncentracija maitinamojoje terpėje ir skirtingi eksplanto tipai. Efektyviausiai šalavijo kaliaus indukcijos procesas vyko maitinamųjų terpių grupėje, papildytoje BAP + ISR deriniu. Tyrimo metu nustatyta, kad visi tirti ispaninio šalavijo eksplantai indukavo kalių. Intensyviausiai (71,3 %) kaliaus formavimasis vyko iš stiebo segmentų. Skilčialapio ir hipokotilio segmentai kalių formavo atitinkamai 69,4 % ir 65,5 %, o lapo eksplantai – 56,5 % dažniu. Analizuojant pridėtinių ūglių formavimosi dažnį terpėse be augimo reguliatorių (kontrolė), izoliuoti ispaninio šalavijo hipokotilių, skilčialapių, stiebų ir lapų eksplantai pridėtinių pumpurų neformavo. Tyrimo metu nustatyta, kad visi tirti eksplantai ūglius formavo iš indukuoto kaliaus. Skilčialapių (19,66 %) ir lapų (37 %) eksplantų suformuotas kalius intensyviausiai ūglius formavo maitinamojoje terpėje, papildytoje 1,5 mg l-1 BAP + 0,5 mg l-1 ISR. Didžiausia (5 vnt.) ūglių išeiga iš eksplanto, nustatyta stiebo segmentų suformuoto kaliaus kultūroje, auginant maitinamojoje terpėje, papildytoje citokinino 1,0 mg l-1 TDZ priedu.
The master's thesis presents the results of the research of the factors influencing the influence of growth regulators on the organogenesis of in vitro sage (Salvia hispanica L.) organogenesis in vitro in Vytautas Magnus University, Agricultural Academy, Institute of Biology and Plant Biotechnology, JRC Agrobiotechnology Laboratory, 2017-2018. Object of the work: Spanish sage (Salvia hispanica L.). Methods of the work: sterile hypocotyl, lobe, stem and leaf segments were used to induce in vitro sage callus induction and regeneration of shoots. The explants were cut into 0.5–1.0 cm segments and grown in MS medium without growth regulator and supplemented with different cytokinin 6–benzylaminopurine (BAP), thidiazuron (TDZ), and auxin indolylbutyric acid (ISR) concentrations. The frequency (%) of callus and shoots (%) formation and the number of shoots per explant (units) were evaluated in this research. The results of the work: The study found that the incidence of Spanish sage callus formation varied, depending on the concentration of growth regulators in the nutrient medium and the different types of explant. The most efficient sage callus induction process was performed in a nutrient–filled BAP + ISR combination. The study found that all segments of Spanish sage were induced by callus. The most intensive (71,3 %) callus formation was from the stem explants. Frequency of callus formation in cotyledons and hypocotyles segments was respectively 69,4 % and 65,5 %, while in explants it was 56,5%. Analyzing the incidence of overhead shoots in all control media without growth regulators, isolate the Spanish sage hypocotyls, clappers, stems and leaves the explants did not form the additive pups. The study found that all explants explored shoots from induced potassium. The explants of the clappers (19,66 %) and leaf (37 %) most intensively shaped the shoots in the nutrient medium supplemented with 1,5 mg l-1 BAP + 0,5 mg l-1 ISR. The maximum (5 pcs) spout output from the explant was determined by the addition of cytokinin 1,0 mg l-1 TDZ supplemented with a beam feeding medium formed from stem segments.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93218
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
liucija_aukstakyte_md.pdf2.18 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

118
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

38
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.