Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93217
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kisieliauskaitė, Irma
Supervisor: Masienė, Ramunė
Title: Vaistinio čiobrelio morfogenezės indukcija in vitro
Other Title: Common thyme morphogenesis induction in vitro
Extent: 39 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Vaistinis čiobrelis;Common thyme;Morfogenezė;Morphogenesis;Augimo reguliatoriai;Growth regulators;Eksplantas;Explants
Abstract: Magistro baigiamsis darbas 39 puslapių, 16 paveikslai, 3 lentelės, 79 literatūros šaltiniai, lietuvių kalba. Magistratūros baigiamajame darbe pateikiami 2018–2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų agrobiotechnologijos instituto ir JTC Agrobiotechnologijos laboratorijoje tirtų augimo reguliatorių poveikio vaistinio čiobrelio (Thymus vulgaris L.) indukcijai in vitro, tyrimo rezultatai. Darbo objektas. Vaistinis čiobrelis (Thymus vulgaris L.) Darbo metodai. Donoriniai augalai sėti ir užauginti steriliomis, kontroliuojamomis sąlygomis Murashage ir Skoog MS maitinamojoje terpėje. Po keturių savaičių iš donorinių augalų, paruošiami izuoliuoti lapų ir stiebų eksplantai, kurie pasodinami į maitinamąją terpę su augimo reguliatoriais (BAP, KIN, BAP + IAR, KIN + 2,4-D deriniu). Vertinta kaliaus formavimosi dažnis (%), ūglių formavimosi dažnis (%) ir ūglių kiekis iš eksplanto (vnt). Darbo rezultatai. Augimo reguliatorių derinys, jų koncentracija maitinamojoje terpėje ir eksplanto tipas lemia vaistinio čiobrelio morfogenezės indukciją in vitro. Didžiausias (100 %) kaliaus formavimosi dažnis izoliuotų stiebų kultūroje nustatytas auginant eksplantus maitinamosiose terpėse, papildytose 1,0 mg l-1 BAP + 0,5 mg l-1 IAR ir 0,5 mg l-1 KIN + 3,0 mg l-1 2,4-D deriniais. Lapų eksplantai intensyviausiai kalių formavo maitinamojoje terpėje, papildytoje 1,0 mg l-1 BAP + 0,5 mg l-1 IAR deriniu. Intensyviausiai (94,9 %) ūglius produkavo vaistinio čiobrelio stiebų eksplantų kalius, augintas maitinamojoje terpėje, papildytoje 1,0 mg l-1 BAP + 0,5 mg l-1 IAR deriniu, bet didžiausias (6,2 vnt.) pridėtinių ūglių kiekis iš eksplanto gautas terpėje, papildytoje 0,5 mg l-1 KIN + 3 mg l-1 2,4-D.
Research area. Vytautas Magnus university, Agricultural academy Faculty of Agronomy, Institute of Biology and Plant Biotechnology and Agrobiotechnology laboratory of Joint Research Center in 2018-2019. Research object. Common thyme (Thymus vulgaris L.). Research method. Common thyme donor plants are sown and grown under sterile and controlled Murashage and Skoog MS environment. After 4 weeks the isolated leaves and nodes explants were prepared from the donor plants which were planted in nutrient medium with growth regulators (BAP, KIN, BAP + IAR, KIN + 2,4-D combination). The research evaluated callus formation frequency (%), additional shoot formation frequency (%) and the number of shoots per explant (pcs). Research results. The combination of growth regulators, their concentration in the nutrient medium and explant type determine in vitro induction of common thyme morphogenesis. The highest (100%) callus formation frequency solated cultures of nodes determined by growing explants in nutrient media supplemented 1,0 mg l-1 BAP + 0,5 mg l-1 IAR ir 0,5 mg l-1 KIN + 3,0 mg l-1 2,4-D combinations. Leaves explants were most intensively callus formulated in a nutrient medium supplemented 1,0 mg l-1 BAP + 0,5 mg l-1 IAR combination. The most intensive (94,9 %) shoots were produced by common thyme node explant callus grown in nutrient supplemented 1,0 mg l-1 BAP + 0,5 mg l-1 IAR combination, but the largest (6.2 pcs) number of shoots from the explant was obtained in the medium, 5 mg l-1 KIN + 3 mg l-1 2,4-D.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93217
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
irma_kisieliauskaite_md.pdf2.22 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.