Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93210
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pavlovski, Marek
Supervisor: Radžiukynas, Darius
Title: Jaunųjų (16-18 m.) krepšininkų techninio ir fizinio parengtumo kaita metiniame treniruočių cikle
Other Title: Changes in physical and technical readiness of young (16-18 years) basketballers in the annual training cycle
Extent: 55 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Krepšinis;Basketball;Metinis ciklas;Annual training cycle;Fizinis ir techninis rengimas;Physical and technical readiness
Abstract: Svarbiais jaunųjų krepšininkų sportinio rengimo veiksmingumą lemiančiais veiksniais ir parengtumo požymiais galima laikyti jų fizinį ir techninį parengtumą. Parengtumo rodikliais remiantis, sudaromos ir koreguojamos tiek atskirų amžiaus grupių, tiek daugiametis krepšininkų rengimas (Avakumovič, 2000; Butautas, 2002; Stonkus, 2003). Krepšininkų fizinį parengtumą, objektyviai nustatyti ir įvertinti galima tik žinant ir suvokiant pagrindinius fizinio parengtumo komponentų – greitumo, jėgos, ištvermės, pusiausvyros, lankstumo, koordinacijos, vikrumo parametrus, nes būtent nuo šių fizinių ypatybių išugdymo priklauso krepšinio žaidimo kokybė (Butautas, 2002; Balčiūnas, 2005). Technika sporte yra aiškinama kaip reiškinys, paremtas dėsningumais bei taisyklėmis (Paulauskas, 2012). Ypatingai ugdant jaunuosius krepšininkus didelis demėsys skiriamas – kamuolio valdymo, metimo bei kūno valdymo technikai (Stonkus, 2003; Hughes, Franks, 2004). Norint pagerinti jaunųjų krepšininkų fizinį ir techninį parengtumą, reikalingas sudarytos programos taikymas, siekiant efektyvensių rezultatų. Rūsų mokslininkų (Перекрестова, 2014; Белаш, 2009) sudarytos krepšininkų rengimo programos yra daugiau akcentuotos į taktinį bei techninį rengimą, nagrinėjant Amerikiečių literatūrą (Burger, 2015; McMillian ir kt., 2006) didelis dėmesys ugdant jaunuosius (16-18) krepšininkus skiriamas integruotoms treniruotėms, žaidimui vienas prieš vieną bei specifiniam fiziniam rengimui.
The physical and technical skills of junior basketball players can be considered sings of their performance and factors influencing the efficiency of their training. The performance indicators are used to compile and amend the training plans for basketball players of separate age groups or to prepare multi-year training plans (Avakumovič, 2000; Butautas, 2002; Stonkus, 2003). Knowledge and comprehension of the key physical performance constituents is required to properly determine and assess the physical performance of basketball players. The said constituents include speed, power, endurance, balance, flexibility, coordination and agility. The quality of the basketball game heavily depends on these physical skills (Butautas, 2002; Balčiūnas, 2005). Sports technique is defined as a phenomenon based on rules and consistencies (Paulauskas, 2012). Ball control and shooting and body control techniques are focused on when training young basketball players (Stonkus, 2003; Hughes, Franks, 2004). The prepared training plan must be adhered to in order to achieve effective results and to improve the physical and technical skills of junior basketball players. The basketball training plans compiled by Russian scientists (Перекрестова, 2014; Белаш, 2009) are geared more towards strategical and technical skills. The analysis of the American literature (Burger, 2015; McMillian et al, 2006) show a lot attention paid to integrated training, one-on-one matches and specific physical exercises when training junior (16 to 18-year-old) basketball players.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93210
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
marek_ pavlovski_ md.pdf1.13 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

158
checked on May 1, 2021

Download(s)

382
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.