Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93206
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZaleckienė, Jurgita-
dc.contributor.authorČapaitis, Ernestas-
dc.date.accessioned2019-05-23T20:03:21Z-
dc.date.available2019-05-23T20:03:21Z-
dc.date.issued2019-05-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/93206-
dc.description.abstractDarbo objektas: ūkininko ūkio vystymo strateginiai sprendimai Darbo tikslas – atlikus ūkininko E. Čapaičio ūkio situacijos įvertinimą, pateikti ūkio vystymo kryptis. Darbo uždaviniai: 1. Atlikus ūkininko E. Čapaičio ūkio situacijos analizę, identifikuoti ūkio problemas. 2. Atlikti ūkininko ūkio vystymo strategijų teorinę analizę. 3. Atlikti galimų E. Čapaičio ūkio vystymo alternatyvų analizę ir pateikti sprendimą dėl ūkio vystymo krypties. Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir sintezė, dokumentų analizė, PEST analizė, SSGG analizė, apibendrinimas, palyginimas. Darbo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje atlikta E. Čapaičio ūkio vidinių ir išorinių veiksnių analizė, išskirtos pagrindinės ūkio stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Iškelta pagrindinė ūkio problema – nepakankamai išnaudotas ūkio augimo potencialas ir nestabilios ūkio pajamos. • Antrojoje darbo dalyje atlikta ūkininko ūkio vystymo strategijų teorinė analizė. Pristatyta ūkininko ūkio specifika, apibrėžtos ūkio vystymo, plėtros ir augimo sąvokos, išnagrinėtos teorinės ūkio vystymo strateginės alternatyvos bei jų pasirinkimą lemiantys veiksniai, išnagrinėtas strateginių alternatyvų pasirinkimo procesas. • Trečiojoje darbo dalyje atlikta galimų E. Čapaičio ūkio vystymo alternatyvų analizė. Išskirtos dvi potencialiai tinkamos strateginės veiklos vystymo kryptys – specializacija ir diversifikacija. Priimtas sprendimas ūkyje taikyti specializuotos ūkio veiklos plėtros ir modernizavimo bei veiklos diversifikavimo, teikiant žemės ūkio paslaugas, strategines alternatyvas. • Praktinė darbo reikšmė – identifikuotos E. Čapaičio ūkio problemos ir pasiūlyta ūkio vystymo strategija.lt
dc.description.abstractResearch object: strategic solutions for farm development. Research aim: to find a strategy for E. Čapaitis farm development. Objectives: 1. Identifying farming issues after thorough analysis of situation in E. Čapaitis farm; 2. Performing theoretical analysis of farm development strategies; 3. Performing analysis of possible E. Čapaitis farm development alternatives and finding a solution for farm development directions; Research method: Analysis and synthesis of scientific papers; documental analysis; PEST (Political-Economical-Social and Technological) analysis; SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities and Threats) analysis; generalization; comparison; Research results: • In the first chapter of the Thesis the playing internal and external factors in the E. Čapaitis farm has been analyzed together with the main strengths, weaknesses opportunities and threats being extinguished. The major issue of insufficient farm‘s growth potential and fluctuating income has been identified. • In the second chapter of the Thesis the theoretical analysis of possible development strategies has been performed. The particularities of the farm itself, farm development, farm expansion and growth has been presented, together with discussion of possible theoretic strategical alternatives of the farm‘s development, the factors of their choice, and the decision-taking process. • In the third chapter of the Thesis the analysis of potential E. Čapaitis farm development alternatives has been presented. Two most significant and potentially fit strategic development directions has been chosen – the specialization and diversification. The final decision of application of the specialized farm development and modernization strategic alternative together with diversification of agricultural services alternative has been proposed. • Practical value of the thesis – the obvious E. Čapaitis farm issues have been identified and the strategy for further farm development has been proposed.en
dc.description.sponsorshipBioekonomikos plėtros fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutaslt
dc.format.extent88 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet onlylt
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectŪkininko ūkislt
dc.subjectFarmen
dc.subjectŪkininko ūkio vystymaslt
dc.subjectFarm developmenten
dc.subjectŪkio vystymo strategijalt
dc.subjectFarm development strategyen
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleE. Čapaičio ūkio vystymo strateginiai sprendimailt
dc.title.alternativeStrategic solutions for E. Čapaitis farm developmenten
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextembargo_20240530-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)
Files in This Item:
ernestas_capaitis_md.pdf1.74 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

64
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons