Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93194
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Subačiūtė, Lina
Supervisor: Raupelienė, Asta
Title: LEAN kokybės vadybos sistemos diegimo gerinimo strateginės kryptys: UAB "Trukmė" atvejis
Other Title: Strategic direction for improvement of the LEAN quality management system: case of JSC "Trukmė"
Extent: 45 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Kokybės valdymas;Quality Management;Sandėliavimo valdymas;Warehouse Management;LEAN filosofija;Lean Philosophy
Abstract: Darbo objektas. LEAN kokybės valdymo metodų diegimas. Darbo problema - LEAN taikymas, ne visuomet duoda teigiamą rezultatą. Viso ko priežastis prieš renkantis Lean kokybės valdymo metodus, nėra įvertinami, kurie metodai iš jų yra tinkami, o kurie ne ir ar LEAN diegimas duos teigiamų rezultatų organizacijai. Darbo tikslas - ištirti LEAN kokybės valdymo sistemos diegimo įmonėje UAB "Trukmė" veiksmingumą ir pateikti kokybės valdymo metodų diegimo gerinimo strategines kryptis. Tyrimo tikslui pasiekti buvo iškelti uždaviniai: 1) Atskleisti LEAN filosofijos ypatumus ir jos vietą kokybės vadyboje; 2) Aptarti Lean kokybės valdymo sistemos diegimo principus bei taikomus metodus; 3) Ištirti įmonės UAB "Trukmė" LEAN kokybės valdymo metodų diegimo procesą ir organizacinius pokyčius; 4) Pateikti UAB "Trukmė" LEAN kokybės valdymo metodų diegimo gerinimo strategines kryptis. Darbe buvo pritaikyti metodai: 1. Mokslinės literatūros analizė - išnagrinėti lietuvių bei užsienio autorių mokslinius darbus LEAN tematika. 2. Anketinė apklausa – apklausti UAB "Trukmė" sandėlio darbuotojus dėl LEAN kokybės valdymo taikymo organizacijoje. 3. Pusiau struktūruotas interviu metodas - sužinoti įmonės vadovų nuomonę apie LEAN kokybės valdymo diegimo procesą. 4. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė (SSGG) - sudaryti įmonės UAB "Trukmė" LEAN kokybės valdymo diegimo SSGG matricą. 5. Jėgų lauko analizė – sudaryti LEAN kokybės valdymo diegimą stumiančias ir traukiančias jėgas. 6. Srautų diagramos projektavimo metodas - aprašyti sandėliavimo procesą pagal įmonėje UAB "Trukmė" vykstančius realius procesus. 7. Statistiniai kiekybinių duomenų apdorojimo metodai – apskaičiuoti empirinio tyrimo rezultatus. 8. Grafinio vaizdavimo metodai - pavaizduoti grafiškai, sudarant diagramas Microsoft Office Excel, empirinio tyrimo rezultatus.
Research object – implementation of LEAN quality management methods. Research aim –to investigate the effectiveness of LEAN quality management system implementation in JSC "Trukmė" and to provide strategic directions for improvement of quality management methods implementation. Objectives: 1) To reveal the peculiarities of LEAN philosophy and its place in quality management. 2) To discuss the principles and methods of implementation of the Lean quality management system; 3) To investigate the process and organizational changes of the implementation of LEAN quality management methods of the company JSC "Trukmė"; 4) To make recommendations regarding improvement of implementation of JSC "Trukmė". Research methods: 1. Analysis of the scientific literature - to analyze Lithuanian and foreign authors' scientific work on the subject of Lean. 2. Questionnaire survey - to interview JSC "Trukmė" warehouse workers regarding the application of Lean quality management in the organization. 3. Interview method - find out the opinion of the company's managers about the implementation process of Lean quality management. 4. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis (SWOT) - to create a SWOT matrix for the implementation of the Lean Quality Management Company of JSC "Trukmė". 5. Force Field Analysis - Develop a Lean Quality Management Field Analysis. 6. Flow chart design method - to describe the storage process according to the real processes taking place in JSC "Trukme". 7. Statistical methods of quantitative data processing - to calculate the results of empirical research. 8. Graphical Imaging Techniques - Graphically depicted as charts for Microsoft Office Excel, empirical results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93194
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
lina_subaciute_md.pdf1.42 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

592
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

178
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.