Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93188
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Mankauskas, Darius
Supervisor: Saladis, Jonas
Title: Logistinė biokuro analizė
Other Title: Biofuel logistics analysis
Extent: 60 p.
Date: 31-May-2019
Keywords: Medienos kuras;Logistic chain transportation;Miško kirtimo atliekos;Forest logistic;Kirtimo atliekų ištekliai;Forest enterprise;Miškų urėdija;Transportation
Abstract: Darbe siekiama apibendrinti kietojo biokuro rinkos plėtros aspektus . Teorinėje dalyje analizuojamas rinkodaros sprendimų priėmimo procesas ir inovatyviosios rinkodaros priemonių svarba siekiant šios verslo sistemos vystymo. Kietojo biokuro rinkos segmentų valdymo moksliniai-praktiniai sprendimai yra orientuoti taikyti tokias rinkodaros priemones, kurios padėtų gerinti tiekimo sistemos struktūriškumą. Tiriamojoje dalyje, remiantis kietojo biokuro rinkos dalyvių sąveikos įvertinimu, atliekamas jų veiklos plėtros galimybių vertinimas. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros ir teisinių (norminių) dokumentų analizė, praktinių atvejų, Bioenergetikos ir biokuro sektoriaus studijų rezultatų analizė ir apibendrinimas, loginė analizė , lyginamoji analizė, struktūrinė statistinių duomenų analizė, grafinio vaizdavimo metodas. Pokyčių Lietuvos biokuro produktų rinkoje vertinimas svarbus siekiant parengti rinkodaros priemonių, orientuotų skatinti biokuro produktų naudojimą/vartojimą, paketą. Pokyčių vertinimo metodikos pagalba analizuoti (energetinių, medienos atliekų ir bioenergijos) ir biokuro produktų konkurencingumo aspektu; atlikta biokuro produktų kainų palyginamoji analizė, siūlomų biokuro produktų įvairovės ir naudotojų/vartotojų poreikių analizė.
The object – The Lithuanian timber harvesting sectors. The object of the research is the solid biofuel market and its segments (supply system), solid biofuel producers. data of forest enterprises. The aim – Analyze the logistic chains, to identify recent logistic resources and their potential in Lithuanian forest enterprises. Methods – Data related to scientific literature, scientific papers, statistics, regional and international institutions and organizations related to the topic. Results - The thesis aims to summarize the aspects of solid biofuel market development. Theoretical part analyzes marketing decision-making process and the importance of innovative marketing tools for the development of this business system. The scientific-practical solutions to the management of solid biofuel market segments are focused on the use of marketing tools to improve the structurality of the supply system. In the exploratory part, based on the assessment of the interaction of the solid biofuel market participants, an assessment of their development possibilities is carried out. Research methods - analysis of scientific literature and legal (normative) documents, analysis and generalization of practical results, study results of bioenergy and biofuels sector, logical analysis, comparative analysis, structural analysis of statistical data, graphical representation method. Assessment of changes in the Lithuanian biofuel market is important in order to prepare a package of marketing measures aimed at promoting the use / consumption of biofuel products. The methodology for assessing change is to analyze (competitiveness of energy, wood waste and bioenergy) and biofuel products; Comparative analysis of prices of biofuel products, analysis of the variety of proposed biofuel products and user / consumer needs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93188
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

148
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.