Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93185
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pečeliūnaitė - Kintienė, Sigutė
Supervisor: Kriaučiūnaitė - Neklejonovienė, Vilma
Title: Intensyvaus žemės ūkio paskirties žemės naudojimo Vidurio Lietuvoje tyrimas
Other Title: Research on the use of land for intensive farming in Central Lithuania
Extent: 61 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Intensyvus ūkininkavimas;Intensive farming;Tausojantis ūkininkavimas;Sustainable agriculture;Žemės naudojimas;Land use;Vidurio Lietuvos ūkiai;Farms in Central Lithuania;Dirvožemio tyrimai;Soil research
Abstract: Tyrimo tikslas: išanalizuoti žemės ūkio paskirties žemės naudojimo intensyvumą vidurio Lietuvoje. Tyrimo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje tiriamas žemės naudojimo intensyvumas ūkiuose, agroverslo Lietuvoje ypatumai, ES paramų ir kitų KPP priemonių naudojimas, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo intensyvumas vidurio Lietuvoje; antrojoje darbo dalyje aptarta teisingo sėjomainų sudarymo ir žemės dirbimo būdų įtaka dirvožemio tausojimui, bei išanalizuoti kelių ūkių agrocheminių dirvožemio tyrimų duomenys; trečiojoje darbo dalyje peteikiami duomenys apie žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą vidurio Lietuvoje. Pagrindinės išvados: 1. Tyrime dalyvavusių ūkių dydis vidutiniškai yra apie 300 ha., o Lietuvoje daugiausiai vyrauja ūkiai iki 10 ha; 2. Dažnai ūkiuose nesilaikoma įstatymų ir prievolių susijusių su dirvožemio tausojimu; 3. Ūkiams reikalinga atlikti dirvožemio tyrimus, nes net tame pačiame sklype gali būti labai skirtingi vieno elemento kiekiai; 4. Siekiant našaus ir aplinkai nekenkiančio ūkininkavimo rezultato reikalingas tinkamas sėjomainos ir žemės dirbimo būdų pritaikymas, saikingas trąšų ir AAP naudojimas, drenažo sistemų tvarkymas.
The goal of the study is to analyze the intensity of the agricultural land use in Central Lithuania. Research results: the first part of the paper presented the analysis of the land use intensity in farms, the peculiarities of agriculture in Lithuania, the use of EU support and other rural development program measures, and the intensity of the preparation of land management documents in Central Lithuania. The second part of the paper discussed the impact of correct crop rotation and farming methods on soil conservation and analyzed the agrochemical soil research data of several farms. The third part of the paper presented the data on the declaration of farming land and crops in Central Lithuania. Main conclusions: 1. The average size of the researched farms was around 300 ha while the majority of farms in Lithuania were up to 10 ha in size. 2. Most often the farms did not comply with the laws and regulations related to soil conservation. 3. The farms need to carry out soil researches as the same land lot may have largely different quantities of the same element. 4. To ensure efficient and sustainable farming, the farms require a proper crop rotation and farming plan, moderate use of fertilizers and plant protection products and repair of the drainage systems.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93185
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

457
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.