Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/93150
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Muzika (C001) / Music
Author(s): Buivydė, Daura
Title: Vizituojančių dėstytojų indėlis studijų proceso tobulinimui
Other Title: Contribution of visiting academics to study process development
Extent: 53 p.
Date: 4-Jun-2019
Keywords: Muzika;Music;Studijų procesas;Study process;Dėstymas;Teaching
Abstract: Darbe analizuojama vizituojančių dėstytojų indėlio matų nebuvimo problema, lemianti sunkiai pamatuojamą vizituojančių dėstytojų indėlį studijų proceso tobulinimui ir pristatomas konkretus vizituojančių dėstytojų darbo atvejis. Tyrimo klausimai: - Kokia išliekamoji vizituojančiųjų dėstytojų veiklos vertė? - Kaip vizituojantys dėstytojai prisideda prie studijų proceso tobulinimo? - Kokia yra geroji vizituojančių dėstytojų darbo praktika? Tyrimo objektas: vizituojančių dėstytojų indėlio studijų proceso tobulinimui vertinimas Tyrimo tikslas: apibrėžti vizituojančių dėstytojų indėlį studijų proceso tobulinimui Tyrimo uždaviniai: - Išskirti studijų proceso tobulinimo veiksnius, - Pristatyti vizituojančių dėstytojų darbo aukštojoje mokykloje organizavimą - Įvertinti konkretaus vizituojančių dėstytojų darbo atvejį, statant operą „Figaro vedybos“ Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, dokumentų analizė, atvejo studija, grupės interviu, refleksija Studijų procesas yra neatsiejimas nuo nuolatinio jo tobulinimo, nulemto vidinės (aukštosios mokyklos strategijos) ir išorinės (valstybės politikos) kaitos, studijuojančiųjų ir darbdavių poreikių, naujovių, inicijuotų institucijos viduje ar aktualių išorėje. Išskirtini šie studijų kokybę lemiantys veiksniai: studijų programos, studijų proceso administravimas, aukštosios mokyklos infrastruktūra, aukštosios mokyklos patrauklumas, studentų įsitraukimas ir įsipareigojimas, dėstytojų profesionalumas ir atsakomybė, tinkamas finansų paskirstymas ir įsisavinimas. Vizituojančių dėstytojų darbas aukštojoje mokykloje neabejotinai praturtina studijų procesą yra vienas iš kertinių bendros aukštojo mokslo erdvės kūrimo veiksnių, nuolat skatinamas ir kasmet aktyvėjantis. Organizuojamas paties dėstytojo ar inicijuojamas atskiros katedros, toks vizitas nėra vertinamas, tačiau neabejotinai įneša naujovės į studijų proceso rutiną. Tokie vizitai ypač retai lemia studijų kokybę iš esmės, bet stebima momentinė jo nauda, dažnai neturinti tęstinumo ir tiesiogiai neprisidedanti prie studijų proceso tobulinimo. Labiausiai vizitai vertinami dėl trumpalaikio jų poveikio, galimybės susipažinti su kitais darbo metodais ir technikomis, reikiamų kontaktų užmezgimo.
The following thesis paper focuses on analyzing the absence of standards for visiting professors based on a specific example. The lack of such standards leads to difficulties measuring the input that professors have on the study process improvement. Research questions: - What is the lasting value of professors’ visitations? - How do visiting professors contribute to the study process? - What are some good work practices of visiting professors? Research object: evaluation of visiting professors’ contribution to the study process development. Research aim: to assess the input that visiting professors have on the study process advancement. Research objectives: - distinguishing factors in the study process improvement; - presenting how visiting professors‘ work is organized at universities; - analyzing a case of visiting professors‘ work during the production of opera “Figaro vedybos“. Research methods: a review of scientific literature, analysis of documents, a case study, group interviews, reflection. Study process and its improvement are inseparable, the latter being determined by inner (university strategies) and outer (state politics) changes, students and employers’ needs, as well as innovations initiated by an institution or from outside. The following factors determining study quality should be pointed out: study programs, study process administration, a university’s infrastructure and appeal, involvement and commitment of students, competence and responsibility of professors, and proper distribution of finances. With respect to the visiting professors‘ work during the production of opera “Figaro vedybos“, the paper points out the following positive aspects: - proper study format, when students self-dependently prepare to work with visiting professors, who then teach intensively for several days in a row; - practical testing of working methods that have not been applied before; - sufficient student motivation resulting from a higher demand for novelty than conscious and purposeful engagement. The case study also reveals some drawbacks which need further consideration, namely: - lack of involvement of all students in work with visiting professors; - not enough advertising for the performance; - no continuity in the study process; - lack of compatibility of rehearsals with lectures on other subjects. 
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/93150
Affiliation(s): Muzikos akademija
Dainavimo katedra
Appears in Collections:2019 m. (MA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

134
checked on May 31, 2020

Download(s)

70
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons